Záhradné ihrisko

Záhradné ihrisko pre andulky, papagáje vlnkované (Melopsittacus undulatu)

Pohybová hravosť, vlastnosť všetkých papagájov používať nohy, ako primáty - opice, mimoriadne podnecuje a inšpiruje ľudí pozorovať exotických vtákov, papagájov. 

Medzi najpopulárnejšie najviac rozšírené exotické vtáctvo v Európe patrí austrálsky rod papagájov, kam patrí papagáj vlnkovaný, ľudovo nazývaný „andulka“. Vo svojej  domovine žijú tieto papagáje vlnkované, takmer na celom území Austrálie, čo je šiesta najväčšia krajina sveta, ktorá sa rozkladá na celom kontinente toho istého pomenovania.

Dostatok vody a potravy je podstatný dôvod k plodnému životu anduliek v Európe od roku 1840.  Tieto papagáje získali svoju popularitu a rozšírenie, následne až premnoženie, kvôli svojej nenáročnosti na krmivo, chov a odchov. Semená tráv Austrálie sa pri chove anduliek  v klietkach a voliérach nahradili prosom. To ovplyvnilo bezproblémové odchovy takmer pri všetkých exotických zrno jedov. V jednoduchosti v chove anduliek „v zajatí“ sa vyrovnajú austrálske zebričky (Taeniopygia guttata), alebo pestúnky japonské. To isté sa týka rýchleho dospievania týchto vtákov.

Veľa budúcich chovateľov začína malými papagájmi.  Farebné varianty anduliek a vôbec farebná variabilnosť vtáčieho sveta, podnecuje a neustále inšpiruje  všetkých i najskúsenejším chovateľom. Kto vidí andulky v kŕdle a separovane jednotlivo, určite vie rozoznať a pochopiť prirodzený zmysel anduliek pre kolektívny život. Andulka miluje život v kolektíve, v skupine.

 

 

 

Medzi originálnych chovateľov anduliek, ktorý od detstva zostal verný týmto malým austrálskym papagájom patrí Jozef Hudák (1959) z Košíc. Jeho voliéra s rôznofarebnými obyčajnými andulkami, bola symbolickou ukážkou exotickej fauny, ktorá desaťročie obohacovala vonkajšie záhradné priestory Botanickej záhrady v Košiciach. http://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/

V tejto voliére v kolektívnom chove, sa prirodzenou cestou objavili ďalšie varianty farieb a kresieb. Práve táto farebnosť prilákala i nevítanú dvojnohú škodnú do areálu záhrady. Zamestnanec Botanickej záhrady v Košiciach, chovateľ a záhradkár Jožko Hudák, to riešil technicky.  Premiestnením voliéry do záhradkárskej oblasti, ďalej od mestského ruchu. Tu sa začali realizovať experimenty. Originálne a úspešné chovateľské fígle dlhoročného chovateľa poštových holubov a záhradkára.  

Regulovanie leteckých hodín v chove poštových holuboch je nutnosť, ak nechceme aby dravce úspešné lovili a systematicky likvidovali chov holubov priamo nad holubníkom. Taká je skúsenosť chovateľov holubárov. Regulovaný východ a vchod do holubníka je mimoriadne dôležitý pre všetky holuby. Zvlášť pre športové plemená holubov, medzi ktoré patria najpopulárnejšie poštové holuby.   

 Foto -  Všetok voľný čas v lete, či v zime strávi chovateľ „v ihrisku na záhrade“

 

Každý chovateľ poštových holubov umožňuje holubom lietať. Chovateľ holubov a anduliek Jožko Hudák, snažil sa rozšíriť túto možnosť lietania i pre obľúbené exotické vtáctvo, andulky. V tejto aktivite voľného pohybu po záhrade prvé po holuboch boli testované hrdličky chichotavé. Zdomácnené hrdličky po zahniezdení v chovnom zariadení mali umožnenú voľnosť, aby mohli v jarnom a v letnom období voľné opustiť ubikácie a lietať po záhrade a okolí. To boli dôležité postupné kroky, vyskúšané praktiky všeobecne známe z chovu poštových holubov a zdomácnených hrdličiek chichotavých  (Streptopelia roseogrisea). Holuby a hrdličky pomohli úspešne zrealizovať ojedinelý voľný chov anduliek na Slovensku. Chov  austrálskych papagájov  anduliek v chovnom zariadení s voľným výletom do okolitej prírody.

  

Špeciálne vletové otvory pre andulky „výstup a jednosmerný vstup“, vytvoril zdatný majster, chovateľ a záhradkár. Zvlášť je hodnotný originálny jednosmerný vchod - vstup do chovného zariadenia pre tieto malé papagáje! Poradilo sa to nie na prvý pokus. Zariadenie počas vývoja testovali andulky. Praktický patent je dôležitým doplnkom pre chov exotických anduliek s výletom do európskej prírody.

 

 

Chovateľské zariadenie s možnosťou pravidelných pobytov anduliek v prírode, rozšírilo pozorovanie exotického vtáctva v prostredí ovocnej záhrady v Košiciach. Zaujímavé postrehy zo záhradného ihriska;

Počas výdatného dažďa andulky nelietajú, ani nezdržujú sa v obľúbených korunách ovocných stromov. Schovajú sa pred dažďom v chránenej časti chovateľského zariadení s výhľadom do záhrady. Ako náhle prestane pršať, andulky vyletia na stromy a kúpu sa obtieraním o mokré listy stromov.  Počas kúpeľa, akrobatického šantenia sa dokážu poniektoré andulky tak zmočiť, že po mokrých listoch z korún stromov surfovaním dopadnú až na trávnik. Dokiaľ sa neosušia, dostatočne neupravia, nedokážu opäť vyletieť na stromy a pokračovať v kúpeľnom šantení.   

 

V predchádzajúcich desiatich rokoch nebola zaznamenaná strata, úhyn anduliek pri ich voľnom pohybe v záhrade, ale naopak. Dokázali voľne lietajúce andulky priviesť domov cudzie uletené, zablúdené vtáky. Osamotené,  letu schopné zdravé cudzie andulky z neďalekého panelákového sídliska sa takto stali ďalší noví obyvatelia originálneho chovného zariadenia. 

Posledné roky v záhadnom ihrisku pri voľnom lietaní hrozí veľké nebezpečenstvo. Príčinou sú premnožení dravci. Na prvom mieste je pravidelný celoročný návštevník záhrady jastrab veľký (Accipiter gentilis), lovec holubov a hrdličiek. Ďalší  veľmi častý návštevník je jastrab krahulec (Accipiter nisus), ktorý loví  hrdličky a malé vtáctvo. Avšak najnebezpečnejší nevítaný návštevník pre malých vtákov, okrem spomenutého jastraba krahulca, je jastrab / sokol lastovičiar  (Falco subbuteo), ktorý sa sťahuje na zimu do Afriky. To už nemôžeme tvrdiť na 100% o sokolovi sťahovavom (Falco peregrinus), ktorý posledné roky loví poštové holuby aj v zimnom období. Poznatky sú z celoročného pozorovania sokola sťahovavého nad holubníkmi chovateľov poštových holubov v Poprade.   

Za posledné roky lov sokola lastovičiara zdecimoval odchovy hniezdiacich vtákov v našich záhadách. Najmä kanárika záhradného (Serinus serinus). Títo dravci najviac prenasledujú a ulovia menších domácich spievajúcich vtákov hniezdiacich v záhradách. Spomenutého kanárika záhradného, stehlíka pestrého, stehlíka zeleného, stehlíka konôpku, čížika lesného, rôzne sýkorky, a tiež belorídky domové (Delichon urbica) ktoré hniezdia na neďalekom sídlisku. Nad týmito opisanými záhradami v Košiciach bol zaregistrovaný úspešný lov poštových holubov aj orlom jastrabovitým (Aquila fasciata / Hieraaetus fasciatus).  Avšak nebol zaregistrovaný lov vtákov myšiakom lesným, ktorý vtákov vyplašil, ale nelovil.

 Myšiak hôrny / lesný (Buteo buteo), foto Erik Müller 

 

Uloviť za letu týchto exotických vtákov je ťažké ak letia v páre, či v skupine. Pri napadnutí dravcom pri úteku, andulky si vzájomne medzi sebou krížia let a dravec je zmetený. Najskôr dokáže uloviť andulku samičku, ktorá nemusí byť vo forme po non stop 24 hodinovom sedení na znáške a následne kŕmení mláďat. Počas hniezdenia na vajíčkach je v ubikácii kŕmená samčekom. Táto samička bola ulovená nerozlietaná, ihneď po opustení hniezda. Taký je život v prírode. V našom prípade na ojedinelom záhradnom ihrisku pre andulky v Košiciach.   

Článok „Záhradné ihrisko pre andulky“ nechce  propagovať zamorenie Európy exotickým vtáctvom. To sa už stalo! Premnožené chovy exotického vtáctva enormne prekročili hranicu potreby cudzorodého vtáctva v komerčnom, konzumnom svete. Článkom informujeme o poznatkoch chovateľov vtáctva z pozorovania „komunikácii exotického vtáctva s európskou prírodou“. V novej domovine v strednej Európe, najvzdialenejšej  geografickej polohy od Austrálie.

Let vtákov je krásny, poteší všetkých ľudí a vtákov, nevynímajúc malých, alebo veľkých papagájov.

 

http://www.youtube.com/user/chrisbiro1#p/u/1/mk_IsEB5Q7Q

 

http://www.youtube.com/watch?v=bhL4YvB5zjI