Vyhodnotenie výstavy kanárikov v Kežmarku

Vyhodnotenie Podtatranskej výstavy farebných a postavových kanárikov Kežmarok 11. - 13. 11. 2011

Na otvorení v tomto roku už V. ročníka Podtatranskej výstavy sa zúčastnili predstavitelia mesta Kežmarok a to pani Ing. Igor Šajtlava primátor mesta, PhDr. Igor Kredatus viceprimátor, Milan Nevlazla riaditeľ kancelárie Euroregiónu Tatry a RNDr. Ivan Kotora riaditeľ Úradu práce a sociálnych vecí a zástupcovia PZKiPE z oddielu v Nowom Targu.

Pri tejto príležitosti pán primátor odovzdal organizátorovi výstavy Karolovi Podolinskému Pohár primátora mesta Kežmarok Ďakovné listy pánom Karolovi Podolinskému, Pawlowi Mrugalowi a Stanislawowi Watychowi za spoluprácu medzi chovateľmi a organizovanie výstav v Kežmarku a Nowom Targu v rámci Euroregiónu Tatry.

Výstavu už tradičné zorganizovali manželia Podolinskí, ktorí pri otvorení výstavy pripravili pre prvých návštevníkov z materských škôl prekvapenie vo forme darčeka, ktorý pozostával z krásneho žltého spievajúceho kanárika v novej klietke s potrebnou literatúrou o chove kanárikov. Tento darček spolu s deťmi prevzala páni Gombošová riaditeľka MŠ v Malom Slavkove. Rozžiarené oči i srdcia najmenších návštevníkov výstavy doprevádzal spev 523 bodovaných kanárikov od 40-tích vystavovateľov z celého Slovenska včítane šiestich poľských chovateľov organizovaných v PZHKiPE z oddielu mesta Nowy Targ.

Pamätný list mesta Kežmarok podpísaný primátorom mesta a usporiadateľom výstavy. Vystavované farebné a postavové kanáriky a krížence boli umiestnene prevážne v nových kartónových klietkach / s čiernou mriežkou v Česka a bieleou mriežkou z Talianska / a posudzovali ich medzinárodní posudzovatelia z Poľska páni Gabriel Zawadzki, Wojciech Košcielniak a Marek Labaj.

22 kolekcie a 75 jednotlivcov farebných kanárikov v lipochrome

16 kolekcie a 125 jednotlivcov farebných kanárikov v melaníne

16 kolekcie a 81 jednotlivcov postavových kanárikov

3 kolekcie a 14 jednotlivcov krížence a malé exoty

Ocenenia získali kolekcie:

Lipochromové :

1 . miesto - biele recesívne 366 bodov Ing. Gavaľa Richard

2 . miesto - žlté neintenzívne 366 bodov MVDr. Sokolský Vinc.

3 . miesto - červené intenzívne 363 bodov Petrila Ondrej

Melanínové :

1 . miesto - žltočierne sivokrídle CII 367 bodov Karol Podolinský

2. miesto - žlté Phaeo 363 bodov Karol Podolinský

3 . miesto - žltoachátove B 362 bodov Ing. Šebok Slavomír

Postavové:

1 .miesto - Gloster hladký 362 bodov Mrugala Pawel

2 .miesto - Fife fancy 362 bodov Trnovský Marián

3 .miesto - Fife fancy 359 bodov Opálka Jozef

Krížence: 1. miesto - čižík ohnivý 363 bodov Pluta Zbigniew

Jednotlivci

–najlepší vták v každej farebnej triede v prípade vystavenia min. 6 kusov.

Farebná trieda l – biele 92 bodov Habiňak Štefan

Farebná trieda 2 – žlté 91 bodov Ing. Gavaľa Richard

Farebná trieda 3 – červené 89 bodov Petrila Ondrej

Farebná trieda 4 - mozaikové 91 bodov p. Meravý

Farebná trieda 5 – kl.melanín 91 bodov Komperda Pawel

Farebná trieda 6 – pastelové 90 bodov Karol Podolinský

Farebná trieda 7 – sivokrídle 90 bodov Karol Podolinský

Farebná trieda 8 – opálové 90 bodov Karol Podolinský

Farebná trieda 9 - phaeo 90 bodov Stanislaw Watycha

Farebná trieda l0- satenové vystavený len l ks

Farebná trieda 11- topazové 90 bodov Karol Podolinský

Farebná trieda 12 – euma neobsadené

Farebná trieda l3 – onyxové vystavené len 2 ks

Farebná trieda l4 – kobaltové neobsadené

Farebná trieda l5 – novinky jaspisové – vystavené 3 ks SF, ukážka 2 ks DF

Postavové kanáriky:

najlepší vták vo výstavných triedach

Výstava bola obohatená o ukážku malých exotov chovateľa Františka Kolačkovského.

Každý vystavovateľ za účasť na výstave obdržal Pamätný list mesta Kežmarok podpísaný primátorom mesta a usporiadateľom výstavy. Vystavované farebné a postavové kanáriky a krížence boli umiestnene prevážne v nových kartónových klietkach / s čiernou mriežkou v Česka a bieleou mriežkou z Talianska / a posudzovali ich medzinárodní posudzovatelia z Poľska páni Gabriel Zawadzki, Wojciech Košcielniak a Marek Labaj.

Bodovaných bolo:

Kučeravé - Severný holanďan 90 bodov Maroš Jakab

Figurálne - Španielská raza 90 bodov Pawel Mrugala

Chocholate- Gloster corona 92 bodov Roman Plachetka

Krížence – Čižík magelanský 91 bodov Pawel Komperda

Najviac ocenení získal Karol Podolinský za kolekciu , ktorá získala najviac bodov a najlepších jednotlivcov v štyroch výstavných triedach. O tom, že ocenenia p. Podolinského nie sú náhodné svedčia i 6 prvých a 2 druhé miesta, ktoré získal na regionálnej výstave v družobnom meste Nowy Targ v dňoch 30. 10. - 2. 11. 2011, ďalej II. a III. cena za kolekcie kanárikov a III.cena za jednotlivca na medzinárodnej výstave EXOTA Olomouc v dňoch 7. -10. 10. 2011 v Českej republike kde v silnej konkurencií 57 ks kolekcií českých, poľských i slovenských vystavovateľov získal za kolekciu žltočierných sivokrídlých kanárikov 367 bodov. Druha najlepšia kolekcia na XX. ročníku výstavy EXOTA Olomouc, ako i I. cenu za jednotlivca na celoslovenskej výstave Vtáčí spev v Trenčianskej Turnej.

Podtatranská výstava farebných a postavových kanárikov poriadaná v meste Kežmarok ma dobré meno na Slovenskú o čom svedčí i návšteva Ing. arch. Vladimíra Falata predsedu RR SZCH v Bratislave a Miroslava Kozeja člena ÚOK pre chov exotického vtáctva, posudzovateľa i chovateľa kanárikov.

 

 

Karol Podolinský, garant výstavy a Ing. arch. Vladimír Falat, predseda RR SZCH

 

Záverom je potrebné poznamenať, že tento V. ročník výstavy splnil odborné / súťažné / poslanie čo do počtu vystavených kanárikov i ich druhového zastúpenia, anonymitu posudzovania, estetické i hygienické podmienky vystavených kanárikov a tiež propagačný zámer priblížiť školám a naším najmenším ratolestiam aspoň časť z prírody, poukázať na možnosti chovu kanárikov v domácnostiach a svoj voľný čas venovať tejto krásnej záľube.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o zorganizovanie a úspešný priebeh tejto výstavy.

Karol Podolinský

 

Časť vystavovateľov pri vyhodnotení výstavy a udelení ocenení


https://www.youtube.com/watch?v=dH9hUuE3rH8