Vojník

  

Klub chovateľov farebných kanárikov v Michalovciach, jeho začiatky a koniec ?!! 

 

V septembri v roku 1979 bola v Michalovciach usporiadaná výstava farebných kanárikov, aby komisia zo SZD mohla posúdiť, či je v Michalovciach dostatočná chovateľská základňa farebných kanárikov a na základe výsledku mohla dať prípadný súhlas, alebo nesúhlas na jeho založenie.

 

V roku 1980 bol Klub chovateľov farebných kanárikov  v Michalovciach oficiálne založený, na základe daného súhlasu exotárskou komisiou ÚV SZD. Jeho členovia sa v tomto roku zúčastnili Celoštátnej výstavy exotického vtáctva v Budapešti ako aj majstrovstiev ČSSR chovateľov farebných, postavových kanárikov a krížencov v Brne.

 

V roku 1980 bola nadviazaná spolupráca medzi Národným chovateľským zväzom v Maďarsku a medzi Klubom chovatelů barevních, postavových kanárů a kříženců v Brne s Klubom farebných kanárikov v Michalovciach.

 

V roku 1981 bola usporiadaná 1. Oblastná Zemplínska výstava exotického vtáctva a majstrovstva Slovenskej republiky farebných kanárikov. Prvým "Majstrom Slovenskej republiky" vo farebných kanárikoch sa stal František Vachálek z Michaloviec. ÚV SZD tento titul prijal s nevôľou a mal voči nemu výhrady.

 

V roku 1981 bola vydaná klubová vlajka, ktorá je vyššie znázornená, a mala byť symbolom pre ďalšie klubové výstavy a jednania.

 

V roku 1982 bola usporiadaná 2. Oblastná Zemplínska výstava exotického vtáctva a majstrovstva SR farebných kanárikov, na ktorej sa zúčastnili i chovatelia z Klubu chovatelů barevních, postavových kanárů a kříženců z Brna. Výstavy sa zúčastnili i chovatelia z Rumunska a Maďarska. Majstrom SR sa stal Ján Lysý.

V roku 1983 sa členovia Klubu chovateľov farebných kanárikov zúčastnili výstavy, ktorú usporiadal Klub z Brna (na ktorej sa zúčastnili i chovatelia z Maďarska), kde bola potvrdená spolupráca medzi Klubmi z Brna a Michaloviec. Následne na to sa chovatelia z Brna zúčastnili klubovej výstavy v Michalovciach, kde bola poriadaná 3. Oblastná Zemplínska výstava exotického vtáctva a majstrovstva SR farebných kanárikov. Majstrom SR sa stal Ondrej Hatala z Humenného.

 

V roku 1987 bol Klub premiestnený do Spišskej Novej Vsi, kde sa jeho činnosť udržala do roku 1997. A pretože s členmi klubu je potrebné pracovať, starať sa o zabezpečovanie finančných prostriedkov na výstavy, ako aj jeho celkový chod, čo nie je maličkosť a ten, kto si to neuvedomuje nech činnosť iných nekritizuje, bol Klub v roku 1997 presťahovaný do Bratislavy.

 

V roku 1997 sa Klub "presťahoval", vraj ako východisko z núdze, do Bratislavy, ktorého sa ujali "dobré duše", aby nezanikol. Lenže, ako pracoval, resp. pracuje, to vie len malá skupinka ľudí. Tak, ako v minulosti pražský centralizmus i v súčasnosti bratislavský, si myslí, že najmúdrejší ľudia neexistujú nikde len tam, kde sa centralizuje moc, v tomto prípade je to zrejme Bratislava a Západné Slovensko.

 

V roku 2002, na podnet chovateľov z ostatných častí Slovenska z roku 2001 v Olomouci na EXOTE, vznikla myšlienka založiť Slovenský národný chovateľský spolok farebných, postavových kanárikov a krížencov a ten založila skupina chovateľov, prevažne zo Stredného Slovenska a to Žiliny a okolia, Zvolena, Martina, B. Bystrice, Brezna, L. Mikuláša, L. Hrádku a niekoľkých chovateľov z Piešťan, Trenčína, Humenného, Vranova nad Topľou a Michaloviec. Teda nie spasiteľ Mgr. Michal VOJNÍK, ale vyše 40 chovateľov, ktorým stagnácia KLUBU išla na nervy. Spolok usporiadal 3. výstavy (dve v Žiline a jednu v spolupráci s českými chovateľmi - v Olomouci, lebo zo strany kompetentných Slovákov nebol záujem spolupodieľať sa na výstave). Len pre ilustráciu "nevedomých", na výstave v Žiline v roku 2004, bolo vystavených 582 vtákov (len FK, PK a krížencov) od 42 chovateľov, členov Spolku. Od samotného začiatku robili funkcionári z Bratislavy všetko preto, aby sa Spolku nedarilo. Spomeniem len jednú "pikošku". Zväz zakázal oblastným a miestnym organizáciám zapožičať výstavné klietky na výstavu v roku 2004 pre tento Spolok. Teda podľa hesla : "Keď mne zdochla koza, susedovi nech zdochne krava" alebo "Keď ja nič, ani tebe nedoprajem" je typické len pre slovenských funkcionárov. Prečo ? Lebo všade na svete to ide, len na Slovensku nie. V Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Francúzsku, Španielsku, a mohol by som menovať donekonečna, je desiatky, či stovky rôznych územných chovateľských spolkov a to i s rovnakým zameraním, spolupráca je medzi nimi vynikajúca a len jeden spolok komunikuje v rámci C.O.M., lenže ostatné z toho nevylučuje. Ako je možné, že všade to ide, len u nás nie. Je to jednoducho závisť. Závisť občana - chovateľa-funkcionára, ktorý má obavy, žeby druhy mohol byť úspešnejší než on sám. Toto je moja odpoveď na prípadnú otázku, ktorú by niekto mohol položiť, že čo je s týmito inštitúciami, ako pracujú, resp. prečo nepracujú. Nachádzajú sa tam, kde kompetentní chceli, aby sa dostali. Nikto 100 svetov neprežije a preto neviem pochopiť, prečo by sme si navzájom mali sťažovať život, keď si aj tak nepomáhame, ale sa navzájom len obviňujeme.

Autor Mgr. Michal Vojník, zdroj - http://www.kanariky-09.eu/

 

Vysvetlenie:  Žltou farbou zvýraznený text sú dezinformácie, polopravdy – rafinované lži, šírené na web stránke Vojníka. Roky úspešnej činnosti Klubu v Michalovciach 1987, 1988, 1989 chcú Forisch a Vojník vymazať z dejín chovateľov kanárikov na Slovensku.

 


 

Zdroj - http://www.kanariky-09.eu/ Majetok "KLUBU" patrí členom klubu a do chovateľského múzea, nie jednotlivcovi, ktorý si ich nepravom chce privlastniť !  

                                          

    Klub chovateľov farebných kanárikov v Michalovciach, jeho začiatky a koniec ?!!

 

V septembri v roku 1979 bola v Michalovciach usporiadaná výstava farebných kanárikov (v budove nad Sl.sporiteľňou - terajšie Kostolné námestie), aby komisia z ÚV SZD mohla posúdiť, či je v Michalovciach dostatočná chovateľská základňa farebných kanárikov a na základe výsledku mohla dať prípadný súhlas, alebo nesúhlas na jeho založenie.


Jednanie prípravného výboru s funkcionármi EK ÚV SZCH o založení Klubu farebných kanárikov v Michalovciach (rok 1979). Prikladám ďalšie fotografie, ktoré sa mi podarilo zachrániť z môjho archívu, z jednania a návštevy funkcionárov ÚV SZD pri zakladaní KLUBU v roku 1979.

 

 

 

 

 

 

 Vysvetlenie;
Klub chovateľov farebných kanárikov vznikol z viacerých prípravných pracovných stretnutí, ktoré vyvrcholili stretnutím na XII. Okresnej výstave drobnochovateľov v Michalovciach 27. - 28. 10. 1979.  Fotografie nie sú z roku 1979, ale z roku 1980, zo schôdzi už existujúceho, fungujúceho klubu z príležitosti výstavy KLUBU CHOVATEĽOV FAREBNÝCH KANÁRIKOV v Michalovciach 13. - 14. septembra 1980.

 

Taktiež ďalšie foto je z návštevy u chovateľa Čonku a Vojníka a návštevy Zemplínskej Šíravy v tieto uvedené víkendové dni v roku 1980. Hosťami KLUBOVEJ VÝSTAVY bola trojčlenná delegácia za bratislavský Ústredný výbor Slovenského zväzu drobnochovateľov. Autor všetkých vyššie zobrazených dokumentárnych foto záberov je Rasťo Pavelka.