Tri otázky Ericha Kubicu

 

Tri otázky Ericha Kubicu vznikli pri príležitosti XIV. celoštátnej výstavy zvierat na výstavisku Agrokomplex Nitra v pavilóne F. Tu boli stánky medzinárodného časopisu EXOTA nová, slovenského časopisu CHOVATEĽ a výstavná kancelária SZCH. Najväčšia bola úhľadne rozložená expozícia králikov a najmenšia „propagačná expozícia exotického vtáctva“ v počte troch kusov (1.2) Páv indický korunkatý (Pavo cristatus).

 

Taktiež sa tu nachádzali komerční predajcovia chovateľských potrieb, Lihne.cz, EDWARD EU, s. r. o., so špecializáciou na nožnice, a veľká ponuka náradia od firmy Farmářské potřeby Driml z Brna. Napriek skutočnosti, že tovar bol na predaj, kradlo sa! Obdobne vystavované králiky boli predajné, ale kradli sa.

Majiteľ výstaviska, organizátor výstavy, musí kráčať s dobou a investovať do bezpečnostného kamerového systému. Zaznamenaný filmový dokument o „škodcovi na výstave“ zverejní ktorákoľvek komerčná televízia zadarmo. Vizuálny dokument z výstaviska urobí zápornú reklamu zlodejovi. Navyše je predpoklad, že takouto bezpečnostnou aktivitou sa pripíšu plus body pre reklamu výstaviska. Treba myslieť a konať.  

 

Tri otázky od Ericha Kubicu vyplynuli z debaty, priamej konfrontácie pri hľadaní pravdy. V rozhovore uskutočnenom dňa 27. 11. 2011 pred ukončením výstavy. V rozhovore medzi Erichom Kubicom, Dušanom Barlíkom a Pavelkom. Priamo pri vitrínke Ericha Kubicu.

 

Túto vitrínku o histórii harzkých kanárikov si čiastočne pamätáme z jej premiéry na 26. EURÓPSKEJ VÝSTAVE ZVIERAT, ktorá sa uskutočnila 20. – 22. 11. 2009. Tiež na tomto výstavisku v Nitre. Vtedy bola medzinárodná výstava pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

 

Poďme k rozhovoru zo dňa 27. 11. 2011. To najpodstatnejšie svedomito opisujem.

 

 Kto má na starosti expozíciu exotického vtáctva? Erich Kubica, predseda posudzovateľov exotického vtáctva a člen ÚOK za tento odbor pri dialógu so mnou (Pavelka) spomenul meno Dušan Barlík. Pán šéfredaktor časopisu CHOVATEĽ bol o chvíľku prítomný. Pri konfrontácii sme všetci traja diskutéri dospeli k záveru. V tomto roku 2011 je to výlučne parketa ÚOK pre chov exotického vtáctva SZCH. 

Minulý ročník zabezpečoval expozíciu vtáctva pán Dušan Barlík. Keďže pár týždňov pred XIII. celoštátnou výstavou zvierat ho oslovil bývalý predseda SZCH Ing. Jaroslav Matyáš, aby zabezpečil na výstave expozíciu exotické vtáctvo. On to dokázal o päť minút dvanásť. Vlastnými vtákmi. Narýchlo vypomohlo ešte zopár obetavých ľudí. So skúsenosťami s výstavami, schopných a zanietených chovateľov. Takto pán Dušan Barlík zrealizoval propagačnú expozíciu za chovateľský odbor, exotické vtáctvo, v roku 2010. Na XIII. celoštátnej výstave zvierat v Nitre. Mimochodom, neskôr po výstave bola táto aktivita pána Dušana Barlíka na zasadaní ÚOK SZCH kritizovaná. Predsedom ÚOK SZCH. My (ÚOK SZCH) sme ho nepoverili.

V tomto výstavnom roku 2011 je neuskutočnenie propagačnej expozície exotického vtáctva nepríjemné a naozaj trápne. Jednoznačne zodpovednosť nesie ÚOK pre chov exotického vtáctva SZCH na čele s predsedom ÚOK SZCH Milanom Vávrom. Za expozíciu exotického vtáctva v tomto roku 2011 určite nie je zodpovedný pán Barlík.

Vážny rozhovor pokračoval dialógom bez tretieho prítomného a očisteného Dušana Barlíka. Prešli sme v našom rozhovore na tému krúžky. K ďalšej ÚOK SZCH nezodpovedne riešenej dlhodobej problematike.

Chovatelia a vystavovatelia farebných kanárikov a všetkých iných súťažiacich vtákov musia v chove používať klubové evidenčné krúžky. S poradovým, postupným číslom pre každého jednotlivého vtáka. Navyše s konkrétnym evidenčným číslom chovateľa.  Pre nezameniteľné evidovanie okrúžkovaných vtákov. Na medzinárodných európskych a svetových výstavách vtáctva je na tento účel v prihláške na výstavu uvedená samostatná kolónka. Miesto na uvedenie evidenčného, kódového čísla chovateľa.

Členovia Klubu CHFPKaK, ktorý je pod patronátom ÚOK SZCH, majú problém s používaním svojich evidenčných čísiel. Tento problém s evidenciou čísiel krúžkov sa datuje od chovnej sezóny 2002. Odvtedy, keď bol zaregistrovaný Slovenský národný SPOLOK chovateľov farebných, postavových kanárikov a krížencov, ako právny subjekt, občianske združenie. Odvtedy totálne nefunguje KLUB chovateľov farebných, postavových kanárikov a krížencov so sídlom v Bratislave. Odvtedy je „organizovaný chaos“ s evidenčnými – kódovými číslami  chovateľov kanárikov!

Konkrétne prípady. Chovateľ Ján Bobko, člen KLUBU chovateľov kanárikov, má vyše 25 rokov  evidenčné číslo dvojku (2). Chovateľ Ján Šimko, člen SPOLKU, ktorý vznikol v roku 2002, má tiež to isté evidenčné číslo 2!

Pre úplnosť „organizovaného chaosu“. Roland Petrík najúspešnejší reprezentant Slovenskej republiky ma pridelené dve rozdielne evidenčné čísla z Klubu chovateľov farebných, postavových kanárikov a krížencov - eurofauny  so sídlom v Bratislave. Okrem ďalšieho evidenčného čísla z občianskeho združenia „SPOLKU“. 

To je kontra produktívny výsledok činnosti tých istých aktérov a funkcionárov. Stačí tak malo. Poznať a dodržiavať  STANOVY a Organizačný poriadok SZCH samotnou Ústrednou odbornou komisiou pre chov exotického vtáctva SZCH. Odborne podporovať činnosť svojich vlastných klubov. Stretnúť sa raz do roka na výročnej členskej schôdzi klubu z príležitosti každoročnej celoštátnej výstavy zvierat v Nitre. Mať normálny pravidelný pracovný kontakt s chovateľmi.


   
 

Roland Petrík, majster svetových výstav vtáctva za farebné kanáriky. Držiteľ všetkých troch farebných kovov.  Foto – Dušan Barlík

 

 

Kto vyrobil tento problém a kto má vyriešiť túto problematiku? Pri dialógu bola odpoveďou Ericha Kubicu – Ja som iba posudzovateľ, to má riešiť ÚOK SZCH.

Ale veď predsa predseda posudzovateľov Erich Kubica je automaticky stálym členom ÚOK SZCH. Nehovoriac, že tento súčasný predseda posudzovateľov ÚOK SZCH spolu s terajším ďalším členom ÚOK SZCH Lubošom Pavlechom tento problém spustili. V roku 2002, keď spolu s Mgr. Michalom Vojníkom založili konkurenčné občianske združenie „Slovenský národný spolok chovateľov farebných, postavových kanárikov a krížencov“. Ako konkurencia Klubu chovateľov farebných, postavových kanárikov a krížencov eurofauny so sídlom v Bratislave. Ako konkurencia obdobnému právnemu subjektu (občianske združenie), Slovenskému zväzu chovateľov so sídlom v Bratislave na Krížnej ulici číslo 44.

 

Tragikomické neriešenie problémov, ale vyrábanie ďalších problémov s univerzálnymi aktivistami a funkcionármi. Bratislavský Klub CHFPKaK patrí neustále pod bezprostredné riadenie ÚOK SZCH! Do nečinného Klubu CHFPKaK bol formálne dopísaný ako funkcionár Klubu CHFPKaK ďalší člen ÚOK SZCH Boris Chudada. 

 

 


 
 

Z tohto dialógu medzi Kubicom a Pavelkom dňa 27. 11. 2011 vznikli tieto otázky. Erich Kubica sa pýta.

 

Kto Ti kázal, aby si Ty písal dejiny SZCH?

Chceš rozbíjať toto málo, čo nám tu zostalo a ešte ako-tak funguje?

Načo je ďalší web, aby sa kritizoval web Vojníka?

Odpovedám. Som 61-ročný chovateľ, svojprávny občan Slovenskej republiky. Moji drahí rodičia ma vychovali k čestnému životu v kresťanskej náuke o spoločnosti. Naši starší priatelia, skúsenejší chovatelia, nám prenechali večne živé dedičstvo, chovateľstvo. Moje svedomie mi nedovolí donekonečna nechať špiniť ich poctivo vykonanú chovateľskú činnosť. Chcem pravdivo opísať mladé dejiny chovateľstva na Slovensku. Tak, ako si ich pamätám.

To málo, čo zostalo, rozbilo to veľa, čo sme mali.  Zo 70- až 80-tisíc členov SZCH po nežnom prevrate/revolúcii, ekonomicko-politickej privatizácii, zostalo cca 8-tisíc členov SZCH. Týchto posledných skalných chovateľov nahradia mladí, ktorých chcete vychovať pomocou rafinovanej lži. Stále verejnosť kŕmite polopravdami. Nepripustíte možnosť vypočuť názory iných chovateľov?

Neustále vedome, ale pokrytecky nechcete pripustiť verejné fungovanie Klubu chovateľov farebných, postavových kanárikov a krížencov so sídlom v Bratislave. Klubu, ktorý je pod vaším osobným riadením. Ústrednou odbornou komisiou pre chov exotického vtáctva SZCH.

Nedovolíte, aby kolektív chovateľov bol podľa odbornosti činný tím. Mohol byť funkčný bez  vašich intríg. Nedoprajete kolektívu chovateľov kanárikov dôstojne reprezentovať našu chovateľskú odbornosť. Žiadnym klubom alebo vami osobne založeným spolkom. Ste neobjektívni a neuveriteľne nezodpovední za svoje činy.

V tejto odpovedi nehovorím za iné kluby chovateľov vtáctva. Informujem za Klub chovateľov farebných, postavových kanárikov a krížencov – eurofauny so sídlom v Bratislave.