Slovenský národný chovateľský spolok farebných, postavových kanárikov a krížencov 2002 - 2008

  

Riaditeľom sérii výstav ORNITA 1999 a ORNITA 2000 bol Igor Kmeť, člen ÚOK pre chov exotického vtáctva SZCH, ktorá bola v tom čase v zložení; RNDr. B. Bruteničová - tajomníčka ÚOK SZCH, MUDr. M. Straka CSc. - predseda RR SZCH, P. Forisch, F. Lukovič, R. M. Pavelka a I. Kmeť.

 

Po štyroch rokoch od poslednej peknej výstave vtáctva usporiadanej v Žiline pod názvom Ornita 2000 sa uskutočnila I. Spolková národná výstava vtáctva v Žiline v dňoch 26.-28.11.2004. Bola realizovaná zanieteným chovateľom postavových kanárikov a podnikateľom Jánom Šimkom a  kolektívom výstavy chtivých chovateľov a vystavovateľov z celého Slovenska. Vrátane prezidenta Občianskeho združenia SNCHS–FPKaK Mgr. Michala Vojníka.  Táto výstava občianskeho združenia Slovenský národný chovateľský spolok farebných, postavových kanárikov a krížencov, prilákala veľa vystavovateľov.  Dokumentarista Rastislav M. Pavelka sa zúčastnil na tejto výstave ako nečlen občianskeho združenia a jeho vtáci boli z tohto dôvodu prezidentom Mgr. Michalom Vojníkom, vykázané mimo súťažiacu zónu!  

 

Na výstave občianskeho združenia s názvom Slovenský národný chovateľský spolok farebných, postavových kanárikov a krížencov (OZ SNCHS–FPKaK) bolo takmer 600 vtákov. Farebných kanárikov bolo 306 kusov, postavových kanárikov 256 kusov a niekoľko desiatok krížencov.  Výstava sa uskutočnila v budove, ktorá bola určená v tom čase na odpredaj, takže bola mimo prevádzky s odpojením vody a následne nefunkčná k dôstojnej, dokonalej prevádzke. 

Za kolekcie farebných kanárikov získali ceny;

I. miesto Ján Bobko, za  červenú kolekciu C-mozaika,  II. Jozef Kudelčík a III. miesto Roland Petrík za červené kolekcie B-neintenzívne. Za kolekcie postavových kanárikov získali ceny; I. miesto František Bukovinský, Severný Holanďan, II. miesto František Bukovinský, Gloster hladký, III. miesto Ondrej Valent, Fife fancy. V jednotlivcoch boli ocenený chovatelia farebných kanárikov; Milan Makiš, Silvester Valíček. Postavových kanárikov; Anton Paulovič, Ladislav Niis. Ocenený bol jednotlivec kríženec (stehlík x kanárik) od dlhoročného špecialistu na krížence a postavové kanáriky, chovateľa Karola Dudáša. Celkový víťaz výstavy bol chovateľ Marián Trnovský za jednotlivca, Gloster chocholatý. Výstavu posudzovali; Jiří Klaška, Vlastimil Sus, Erich Kubica a Mgr. Michal Vojník.  

Medzi hosťami na Žilinskej výstave vtáctva v roku 2004 bolo asi veľmi veľa neprajníkov chovateľskej výstavy. Jediný pútač, plagát na dverách budovy v ktorej sa konala výstava, bol každú chvíľu strhnutý. 

K občianskemu združeniu IČO 35545950 v oblasti činnosti vtáky, zo dňa vzniku 18.4.2002, bola dňa 20.6.2006 zaregistrovaná živnosť. Predmet podnikania POHOSTINSKÁ ČINNOSŤ s obchodným menom, Slovenský národný chovateľský spolok farebných, postavových kanárikov a krížencov. Štatutárny orgán Mgr. Michal Vojník,  miesto prevádzky Námestie Osloboditeľov 66, Michalovce. (Budova OV SZCH Michalovce).

Živnostenská činnosť pozastavená od 1.5.2007 do 31.12.2014. Takto občianske združenie v oblasti činnosti vtáky s názvom Slovenský národný chovateľský spolok farebných, postavových kanárikov a krížencov, ktoré bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 18.4.2002, vstúpilo do likvidácie dňom 21.11.2008.   

 

Mgr. Michal Vojník prezident Občianskeho združenia s dlhým názvom -  Slovenský národný chovateľský spolok farebných, postavových kanárikov a krížencov

 *

Na scénu prichádza Spolok chovateľov kanárikov ZO Madunice. Mladí sympatickí chovatelia sú bez podstatných informácii a skúsenosti od Slovenským zväzom chovateľov „ošľahaných, skúsenejších chovateľov kanárikov“. Veľa zdaru priatelia!