Regionálna výstava – Majstrovstva Podhalia v Nowom Targu 21. – 25. 11. 2012

Výstavu usporiadala organizácia Poľského zväzu chovateľov kanárikov i vtákov exotických (PZHKiPE) v Nowom Targu pod patronátom primátora mesta, pána Marka Fryžlewicza. Za spolupráce a všestrannej výpomoci manželov Žofii a Karola Podolinských zo Slovenska.

Priestor pre uskutočnenie výstavy poskytla Základná škola č. 5, ktorej riaditeľ pán Krzystof Kurand bol pre usporiadateľov vo všetkom ústretový za zrealizovanie výstavy v budove školy, ktorá bola obohatená so zaujímavou súťažou pre školopovinnú mládež v Nowom Targu, na tému chov vtákov.

Takéto regionálne výstavy vtáctva sa viac rokov realizujú spoločne s chovateľmi z družobného mesta Kežmarok a celého Euroregiónu TATRY.

V dňoch 21. – 25. 11 v roku 2012, bola  umožnená účasť vystavovateľom, členom z obnovujúceho sa Klubu farebných, postavových kanárikov a krížencov na Slovensku (KCHFPKaK). Celkovo vystavovalo v susednom Poľsku v Nowom Targu 31 chovateľov, z toho zo Slovenska bolo 13 chovateľov - vystavovateľov. 

Vystavených bolo 461 kusov vtákov; Farebné kanáriky 40 kolekcií  a 111 jednotlivcov, postavové kanáriky 22 kolekcii a 62 jednotlivcov. Výstavu spestrilo pár kusov krížencov a z exotického vtáctva 6 kusov stredne veľkých papagájov, 34 drobných exotov. 

Účasť domácich chovateľov - vystavovateľov bola oveľa menšia, ako po iné roky. Viacerí skúsení chovatelia z Poľska sa v tomto čase zúčastnili návštevy na najväčšej Medzinárodnej ornitologickej výstavy a burzy vtáctva v Európe, v Taliansku. V meste Reggio Emila.

 

V Nowom Targu boli vystavené medzi vtákmi  i novinky. Z nových farebných variant kanárikov to boli jaspisové farby, súťažne nehodnotené. Z postavových kanárikov bol tiež takto vystavený „postavový kanárik Rheinländer“, uchádzajúci sa o nový oficiálne uznaný druh s týmto názvom.  Posudzovatelia však týmto neposudzovaným vtákom navrhli a usporiadateľov odporučili, udeliť čestnú, alebo cenu primátora. Čestné ocenenie za propagáciu nových farieb FK a nového druhu PK, ktoré sa uchádzajú oficiálne uznané Štandardom C. O. M. 

 

Na záver Regionálnej výstavy – Majstrovstva Podhalia 2012, v nedeľu 25. 11. 2012 o 14:00 hodine sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien. Za vystavené vtáky, ktoré získali v posúdení najvyšší počet bodov. Krásne poháre a diplomy úspešne súťažiacim chovateľom a súťažiacim žiakom vo vedomostnej súťaži, odovzdali primátor mesta Marek Fryžlewicz a viceprezident  PZHKiPE v Nowom Targu, Pawel Mrugala.

 

Ako prví boli ocenení desiati žiaci z 3. až 6. ročníkov základnej školy. Perspektívni mladí chovatelia súťažiaci vo vedomostnej súťaži, chov vtákov. Nasledovalo odovzdávanie cien chovateľom za najlepšie obodované štvorčlenné kolekcie a jednotlivcov v jednotlivých výstavných triedach, ako bolo vyhodnotené podľa výstavných podmienkach. Presne, ako bolo uvedené v propozíciach v prihláške na výstavu. 

Slovenskí chovatelia získali celkom 8 ocenení za vystavené kolekcie a 6 cien za jednotlivcov. Najlepšie obodovaní vtáci získali pre chovateľov na Regionálnej výstave – Majstrovsta Podpolia v Nowom Targu, za každé ocenenie krásny pohár a vkusný diplom. Ceny prebrali z rúk primátora, ktorý ich odovzdal týmto víťazom výstavy;

 

Ján Vozárik – Kolekcia žltá A – intenzívna (lipochrom) 358 bodov I. miesto, kolekcia červená A – intenzívna  (lipochrom) 352 bodov I. miesto, kolekcia červeno čierna B – neintenzívna (melanín) 358 bodov I. miesto. 

 

Juraj Sobota: Kolekcia žltá B (lipochrom) 356 bodov II. miesto, jednotlivec žltý A (lipochrom) 92 bodov I. miesto

 

Žofia Podolinská – Kolekcia žltá CII – mozaika (lipochrom) 357 bodov I. miesto

 

František Kovalik – Kolekcia červená CI – mozaika (lipochrom) 355 bodov I. miesto

 

Karol Podolinský – Kolekcia žlté phaeo 360 bodov I. miesto, kolekcia žltohnedá B 357 bodov I. miesto, kolekcia sivo krídla B 356 bodov I. miesto, Jednotlivci červený A (lipochrom) 91 bodov I. miesto, červený achátový CII 90 bodov I. miesto, červeno čierny opál CI 90 bodov I. miesto, červenohnedý kobalt B 90 bodov I. miesto

 

 

Pri preberaní ocenení sa nezúčastnili ďalší traja úspešní slovenskí vystavovatelia, preto nie sú na fotkách;

Ondrej Harniš, získal za kolekciu červeno čiernych CII (melanín) 359 bodov I. miesto

Milan Galbavý, získal za jednotlivca červená CI (lipochrom) 91 bodov I. miesto

Ján Bobko, za kolekciu červená CII (lipochrom) 355 bodov, II. miesto

 

Zo Slovenska vystavovali títo 13 chovatelia:

BOBKO Ján, Spišská Nová Ves – Smižany

DŽURŇAK Ján, Huncovce

GALBAVÝ Milan, Kuzmice

HARNIŠ Ondrej, Vlková

KOVALIK František, Chminianska Nová Ves

PODOLINSKÁ Žofia, Kežmarok

PODOLINSKÝ Karol, Kežmarok

SOBOTA Juraj, Košice

TRNOVSKÝ Marián, Prosiek

TRUNKVALTER Tibor, Liptovský Mikuláš

VETRÁK Vladimír, Brezno

VOZARIK Ján, Liptovský Mikuláš

 

DOVIDENIA na výstave v Slovenskej republike, na Podtatranskej výstave kanárikov v Kežmarku v dňoch 13. – 17. 11. 2013! Srdečne Vás pozýva autor článku a garant výstav v Kežmarku, Karol Podolinský.