Otázky a odpovede

 

Chovateľ Paľo Bažo z Vranova n/Topľou, dňa 8.10.2011 v pavilóne G medzinárodnej výstavy EXOTA Olomouc 2011, pred výstavnou klietkou č. 163 sa pýta.

Rasťo, aký je Tvoj názor na tohto kanárika „ŠAMPIÓNA Výstavy EXOTA Olomouc 2011“?

 

 

Pri klietke som odmietol hodnotiť  vystaveného neštandardného farebného kanárika v type B/CII. Takéto neintenzívne mozaikové resp. mozaikovo neintenzívne farebné kanáriky (ani B, ani CII), sú na každej seriózne hodnotenej výstave k neúspechu odsúdené vtáky. V akejkoľvek výstavnej farebnej triede. Kanárik bol nedokonalý ani ako B - neintenzívny, ani štandardne ako CII – mozaikový. V ktorejkoľvek farebnej triede podľa ŠTANDARDU C.O.M. 

Na stránkach CHOVATEĽSKÝCH NOVÍN chovateľov ornitológov na túto otázku  odpovedám teraz. Lepšie odpovedať neskôr, ako nikdy.

Diskutovaný vystavený kanárik v klietke č. 163 s označením I. miesto +  Šampión výstavy, patril z výstavného hľadiska k stále k nevýstavným ohľade možného typu A, B, CII, CI. Určite nie k víťazným, vzorovým typom VTÁKA podľa platného  ŠTANDARDU C.O.M.

Farebný kanárik s označením v katalógu ako červenoisabelový jaspis DF mozaikový 15/4dCII, môže byť posudzovateľom nadhodnotený? Nad štandardné v praxi oficiálne známe farebné kanáriky, ktoré súťažili na tejto výstave o titul Šampión výstavy EXOTA 2011? Len preto, že je tento atypický vták pre rozvíjajúci sa chov novej farebnej varianty (JASPIS) veľmi potrebný?

Je to úpadok hodnotenia v súťaží farebných kanárikov pre nedodržiavanie štandardného typu podľa ŠTANDARDU C.O.M. v akejkoľvek farebnej variante v akejkoľvek výstavnej triede.

Čo je vôbec nový farebný kanárik JASPIS? To je stále aktuálna polemika za pochodu o novej neustálenej farebnej varianty kanárikov. Dôležitý bude ďalší vývoj a ďalšie diskutovanie.

Na jubilejnej 60. Svetovej výstavu vtáctva, na SVETOVOM ŠAMPIONÁTE C.O.M. v r. 2012 a súčasne  Kongrese C.O.M., O.M.J., sa okrem iného bude i na túto tému diskutovať a rokovať.

Z Českej republiky  sú na  SVETOVÚ VÝSTAVU VTÁCTVA do Španielska delegovaní, pozvaní 7 posudzovatelia a noví kandidáti. Z Poľska 10 medzinárodní posudzovatelia a kandidáti. Zo Slovenskej republiky ide do Španielska na SVETOVÝ ŠAMPIONÁT 2012 veľká 0!  Prečo?

Na Slovensku nemáme ani jedného medzinárodného posudzovateľa so skúškami C.O.M. Tak sa opäť dozvieme z médií, ako má vyzerať nový farebný kanárik jaspis. Zatiaľ stále bez oficiálne definitívne schváleného ŠTANDARDU C.O.M.

 


 

Pýta sa priateľ chovateľ Fero Kaščák, kolega zo ZO SZCH Košice I. Na I. výstave zvierat východoslovenského regiónu v Košiciach dňa 23.10.2011.

 

Aká je správna veľkosť farebného kanárika. Konkrétne červenej farby?

 

ŠTANDARD C.O.M. (C.O.M. = Svetová ornitologická konfederácia), ktorý sa pravidelne každým rokom podľa potreby aktualizuje, uvádza za posledných pätnásť rokov veľkosť 13 až 14 cm. Pre všetky známe farby farebných kanárikov.

 

  


 

Mailom sa pýta na legislatívu „chov eurofauny“, pán chovateľ Ing. Jaroslav K.  z Liptovského Mikuláša.

Ďakujem za všetkých záujemcov o legislatívu.  Veľa sa prediskutovalo na túto tému na internete napríklad tu; 

http://www.ifauna.cz/okrasne-ptactvo/forum/r/detail/308258/re-eurofauna

Ak niekto fundovaný nám z právnického jazyka preloží túto problematiku, bude to vítaný odborný článok pre chovateľov ornitológov na našej stránke.