Modlitba

Spomienka patrí našim zosnulým chovateľom, vzorným organizátorom, ktorí nás predišli svojím odchodom do večnosti. Chovateľské noviny vzdávajú úctu všetkým chovateľom všetkých chovateľských odborov. Celoživotná starostlivá láska až chovateľská vášeň jednotlivých chovateľov, prenechala nám neustále živé dedičstvo.

František VACHÁLEK (1932-1988) zakladateľ Klubu chovateľov farebných kanárikov so sídlom v Michalovciach, obetavý organizátor klubových výstav

Ing. Karol PAVELKA (1921-1995) predseda, zakladateľ Klubu chovateľov farebných kanárikov so sídlom v Michalovciach, tajomník OV SZD / OV SZCH Michalovce

Jozef DOBROCKÝ (1925-1996) podpredseda / tajomník a zakladateľ Klubu chovateľov farebných kanárikov so sídlom v Michalovciach

Ján KARČMARIK (1954-1998) predseda Klubu farebných, postavových kanárikov a krížencov v Spišskej Novej Vsi

Alfréd BUJDOSÓ (1928-2002) predseda MO Slovenského zväzu drobnochovateľov (SZD/SZCH) Košice, člen Klubu chovateľov farebných kanárikov v Michalovciach

Ladislav MŰLLER (1910-2004) predseda a zakladateľ spolkov chovateľ a záhradkár v dedine Neverice

Karel VAĎURA (1938-2008) zakladateľ Spolku chovatelů hmyzožravého a plodožravého ptactva (SCHHAPP)

Milan KEPŠTA (1942-2011) člen ZO SZCH a Združenia chovateľov Košice a ďalší a ďalší chovatelia, priatelia, matky a otcovia ktorí nás už opustili.

Július HERBST (1917-2009) čestný predseda, zakladateľ ZO SZD / ZO SZCH Košice I, zakladateľ Združenia chovateľov (ZCH) Košice I

Karel JASANSKÝ (1946-2011) chovateľ exotickej drobotiny, Český svaz chovatelů (ČSCH) ZO Česká Třebová, čestný člen Klubu v Michalovciach

Anton JASOVSKÝ (1944-2011) predseda Základnej organizácii Slovenského zväzu chovateľov (SZCH) Michalovce I.

Ondrej CZINGEL (1942 - 2012) dlhoročný chovateľ kanárikov, člen Klubu farebných kanárikov v Michalovciach, ZO SZCH Nové Zámky

Karol MARUŠKA (1958 - 2013) podpredseda RR (republikovej rady) SZCH v Bratislave, tajomník OV SZCH v Michalovciach, tajomník ZO SZCH Michalovce II.

MVDr. Jozef TALL (1939-2013) dlhoročný úspešný chovateľ a liečiteľ kanárikov. Člen Klubu chovateľov kanárikov v Michalovciach, v Spišskej Novej Vsi, v Bratislave. OV SZCH Prešov.

Michal MAŠKULKA (1935-2014) chovateľ exotického vtáctva a kanárikov.  Zakladateľ ZO SZCH Exoty v Poprade. Funkcionár ÚV SZD a RR SZCH.

Pavol BAŽO (1948-2014) chovateľ kanárikov, člen obnoveného Klubu chovateľov farebných, postavových kanárikov a krížencov na Slovensku. OV SZCH Vranov nad Topľou

Glória MOLČANOVÁ (1949-2015) obetavá manželka chovateľa, autora článkov v rubrike Genetika

 

Zádušná sv. omša za zomrelých sa koná každý rok 2. novembra o 17:30 hod. v Kostole Dominikánov v Košiciach, REKVIEM - Wolfgang Amadeus Mozart

 

 

 

Modlitba - Matky Terezy (1910-1997)

Život je šanca, využi ju.

Život je krása, obdivuj ju.

Život je sen, uskutočni ho.

Život je hra, hraj ju.

Život je bohatstvo, ochraňuj ho.

Život je láska, teš sa s ňou.

Život je záhada, prenikni ňou.

Život je sľub, splň ho.

Život je smútok, prekonaj ho.

Život je výzva, prijmi ju.

Život je hymnus, spievaj ho.

Život je šťastie, zaslúž si ho.

Život je život, bráň ho.