Kto je chovateľ a kto ornitológ

 

K tejto otázke sme sa dopracovali s priateľom chovateľom farebných kanárikov s Jožkom z Novej Dubnice.  Po dlhšom čase sme sa stretli a porozprávali sa. Na rôzne témy, počnúc témou internetové Chovateľské noviny chovateľov ornitológov, končiac témou chovateľská diskusia na ifauna.cz. Nevynechajúc rôzne tajomstvá z nášho každodenného rodinného života.  Pri káve v slušnom prostredí nedeľnej medzinárodnej burzy zvierat v Nitre. 

Ak chovateľov rozdelíme do postupnosti od začiatočníkov, cez množiteľov, chovateľov šľachtiteľov, pánov chovateľov, chovateľov veteránov, je potrebné doplniť postupnosť podľa odbornosti. Podľa odborov, ako chovateľ holubov, holubár. Chovateľ vtáctva so špecifickým zameraním, ako je chovateľ exotického vtáctva zameraný na exotickú drobotinu. Chovatelia papagájov podľa chovaných druhov z rôznych svetadielov. Chovateľov konkrétnych plemien kanárikov. Špecialistov na farebných, postavových, alebo v speve súťažiacich kanárikov.

Zvláštnu kapitolu tvoria pokročilí chovatelia najmä  chovatelia kanárikov, ktorí pravidelne odchovávajú krížence zo spojenia kanárika s pinkovitou európskou faunou. Na Slovensku máme neznámy počet chovateľov našej európskej spievajúcej fauny vrátane mutácii a chovateľ hmyzožravého vtáctva. Títo nakoniec spomenutí chovatelia sú zväčšia najbližšie k ornitológii ako vedeckej disciplíne kvôli náročnosti chovu a odchovu.  

Všetci chovatelia vtáctva, vtáčkari sú ľudoví ornitológovia. Avšak nie všetci ornitológovia sú chovateľmi. Záporný príklad za všetkých, ak ornitológ nie je chovateľ v dobrom slová zmyslu.  

Na výročnej členskej schôdzi Slovenskej ornitologickej spoločnosti vo Zvolene v roku 2010 som sa rozprával s rôznymi ornitológmi. Reč padla aj s kolegom zo zvolenského okresu. Tento účastník výročnej členskej schôdzi ornitológov chová športové plemeno holubov, letúne (vysokoletky) za jediným účelom. Prikrmuje dravcov, predátorov na vlastnom dvore, aby obdivoval akt chytania koristi.

 

Pripadalo mi to tak nechovateľské, recesné so stratou priaznivého úsudku pre chov holubov, až vyvolalo to moje chovateľské pohoršenie nad takým to chovateľstvom dotyčného ornitológa. Ešte by mohol dotyčný kolega ornitológ na svojom dvore pod lesom, mať voliéru s domestikovaným vtáctvom, aby videl ako loví zmija. Viď foto dokument, chorvátskeho chovateľa a ornitológa. 

 

 

Vážení návštevníci tejto web stránky, prepáčte šokový fotografický dokument. Vretenica - zmija (Vipera berus) s vypitvaným vtákom uloveným vo voliére. To je chovateľská a ornitologická skúsenosť. Taký je vzťah medzi predátormi a obeťami. Takéto sú kruté vzťahy medzi rôznymi zvieratami. Žiaľ podobenstvo nájdeme i medzi ľuďmi. Medzi ornitológmi a chovateľmi, či medzi chovateľmi navzájom, prípadne medzi samotnými ornitológmi, ktorí občas veľa politizujú. 

 

Našťastie máme medzi sebou vzorných chovateľov ornitológov, ktorí sú a budú nám kladným vzorom v symbióze chovateľstva a ornitológie. Takýmto nestorov chovateľstva a ornitológie na Slovensku je MUDr. Pavel Kaňuščák z Piešťan. 

Chovatelia poznajú odchovy MUDr. Pavla Kaňuščáka z výstav vtáctva na Slovensku, akou bola veľká výstava ORNITA 1999 a ORNITA 2000 v Žiline. Vystavované červené (lipochrom) mozaikové kanáriky a mutačné čečetky zimné (Carduelis flammea / Acanthis flammea) zaslúžene získali ocenenie odbornej poroty pre chovateľa MUDr. Pavla Kaňuščáka.  Taktiež sme spolu vystavovali na Jubilejnej 50. Svetovej výstave vtáctva v Belgicku v roku 2002. 

Čitatelia ornitologických časopisov Vtáky, Tichodroma a zahraničných periodík, veľmi dobre vedia o akom fundovanom, sympatickom a skúsenom ornitológovi je reč. 

 

 http://vtaky.sk/media/file/vtaky/leto_2010.pdf

 

Známe sú jeho odborné Poznámky k odchytu svrčiaka riečneho (Locustella fluviatilis) pomocou reprodukovaného spevu. Zprávy 1993 ČSO 37: 6 – 7. Príspevok v nemeckom časopise Vogelfreund 6/1999, o výskyte mutačných sýkoriek bielolícich (Parus major) na Slovensku. Hodnotné sú publikácie Avifauna širšieho okolia Piešťan (1975), Vtáky širšieho okolia Piešťan (2007). MUDr. Pavel Kaňuščák rodák z Prešova, má v nadaní pozorovania prírody i talent  kresťanských autorov;

 

Ak chceš byť nesmrteľný podeľ sa o svoje skúsenosti. 

 

 

 

 

MUDr. Pavel Kaňuščák v chovateľskom zariadení kde pravidelne krúžkoval svoje odchovy. Označkovanie vtáctva v prírode sa dá počítať na desaťtisíce.

 

Tento náš ornitológ odchovával takmer všetky mutácie stehlíka zeleného, zelienky (Carduelis chloris) a niekoľko mutácii čečetky zimnej. Po viac ročnom snažení, precíznej chovateľskej starostlivosti vo vlastnom chovnom zariadení dokázal MUDr. Pavel Kaňuščák odchoval mutáciu sýkoriek bielolícich, česky sýkora koňadra (Parus major).  Článok v Novej EXOTE číslo 07/2003. 

Nech takéto chovateľské úspechy slovenského chovateľa ornitológa sú nám všetkým príkladom. Živým praktickým vzorom súhry chovateľstva a vedeckej disciplíny ornitológie.

Zážitok z dvojdňového hosťovania v rodine MUDr. Kaňuščáka je krásnou spoločenskou udalosťou na ktorú autor tohto príspevku nikdy nezabudne.  V súkromí panelákového bytu s ornitologickou knižnicou, ktorá nemá páru a na chalupe v dedinke Kocurice, časť Piešťany v chovnom zariadení skúseného chovateľa ornitológa. Pri osobnej návšteve v roku 2000 sa dalo veľmi veľa vidieť a počuť. Poučiť sa a pochváliť milých manželov Kaňuščákových.

Na chalupe boli odchované farebné kanáriky červené v type mozaika a celá plejáda euro-azijskej fauny. V čase návštevy to boli zelienky – stehlík zelený (Carduelis chloris) takmer vo všetkých známych mutáciach, čečetky zimné (Carduelis flammea / Acanthis flammea) v dvoch svetlých mutáciach. Jediný chov na Slovensku s úspešným odchovom vrabca domového (Passer domesticus)  v mutácii bielej a v mutácii phaeo. Vzácny odchov hmyzožravého vtáctva, sýkoriek bielolícich (Parus major) v ojedinelom mutačnom svetlom sfarbení.

 

MUDr. Pavel Kaňuščák pri preberaní ocenenia primátora mesta Piešťan. Foto V. Dusíková 

 

Záleží na nás chovateľoch ornitológoch, či dokážeme sa priblížiť k syntéze týchto dvoch právd, dvoch uhloch pohľadu na náš vtačí svet, ktorý nám všetkým učaril. V tom nech nám napomôžu naše Chovateľské noviny chovateľov a ornitológov. Po vzore nestora ornitológie a chovateľstva váženého pána MUDr. Pavla Kaňuščáka.