Klub chovateľov farebných, postavových kanárikov a krížencov so sídlom v Spišskej Novej Vsi 1990 - 1997

 

Činnosť klubu v Spišskej Novej Vsi začala v roku 1990 prvou členskou schôdzou. Bez osláv desaťročného jubilea v zakladajúcom meste a sídle v Michalovciach. Z troch posudzovateľov vtáctva z Michaloviec za člena klubu do Spišskej Novej Vsi prešiel iba michalovský trojský kôň Michal Vojník.  Ďalší posudzovatelia Štefan Čonka a Karol Pavelka, odchovanci Waltera Vienera, sa s týmto počinom kolegu posudzovateľa intrigána nikdy nestotožnili.   

Klub zostal poznačený stratou starších členov klubu. Viacerí členovia z Michaloviec do Spišskej Novej Vsi neprestúpili z dôvodu pocitu krivdy. Názov klubu sa definitívne rozšíril o postavové kanáriky a krížence. Bolo to logicky z rozšírenia záľub chovateľov o ďalšie plemena kanárikov a pravidelné úspešné odchovy zaujímavých krížencov.

Bratislava nám ani v novom pôsobisku veľa úprimnosti neposkytla. Nezastavila sa naďalej pokračovať vo svojom štýle intríg. Spomínam si ako sme v Spišskej Novej Vsi v treskúcej zime počas zimných prázdnin v decembri 1990, v nevykúrenej budove školy vykonali pracovné stretnutie revíznej komisii. Na príkaz z ÚV SZCH. V zložení troch členov revíznej komisie a predsedu nášho Klubu Jána Karčmarika. Do Spišskej Novej Vsi pricestoval pán Jozef Klučka z Nových Zámkov a Ján Kalafus z Košíc spolu s autorom tohto dokumentu (Pavelka).

Ako predseda revíznej komisie správu som prepísal na čistopis použitím písacieho stroja v teplu domova a revíznu správu podpísanú i s ďalším členom komisie Jánom Kalafusom z Košíc odoslal do Bratislavy.

Na najbližšej členskej schôdzi, nám nik z predsedníctva Klubu CHFPKaK so sídlom v Spišskej Novej Vsi a možno aj zo zúčastnených členov na schôdzi neuveril, že správa revíznej komisii bola napísaná, podpísaná a odoslaná na Sekretariát ÚV SZCH. Revízna správa bola sekretariátom ÚV SZCH v Bratislave nezaregistrovaná, nezaevidovaná. Na tejto bratislavskou intrigou narušenej VČS v Spišskej Novej Vsi, som sa vzdal funkcii predsedu revíznej komisii. Predsedom komisie klubu sa stal Jozef Klučka (1924-200x).

  

Dvaja členovia revíznej komisie o pätnásť rokov neskôr s veriacimi z farnosti košických mučeníkov. Foto Grzegorz Galazka rok 2005.

Pracovití chlapci z predsedníctva Klubu CHFPKaK so sídlom v Spišskej Novej Vsi, na vlastnej koži spoznali úprimnosť funkcionárov z Bratislavy.  Predseda klubu Ján Kačmarik, MVDr. Štefan Blahuta a Ján Bobko, boli pozvaní na brigádu za účelom usporiadania výstavy v Bratislave. Chlapci  niekoľko dní pracovali, aby vypratali bordel z pivničných priestoroch  budovy Sekretariátu ÚV SZCH na Krížnej ulici číslo 44. Na ďalší víkend pricestovali ešte raz, aby doniesli svoje farebné kanáriky a ustrážili výstavu. Avšak na pripravenú „výstavu vtáctva“ sa takmer nikto neprišiel pozrieť. Nikdy viac sa v týchto suterénnych priestoroch Sekretariátu ÚV SZCH výstava Klubu CHFPKaK nekonala.  Funkcionári ÚV SZCH potrebovali vypratať suterén. Našli obetavých chovateľov kanárikov, lacnú pracovnú silu z východného Slovenska.  

Brigádnik  z KLUBU v Spišskej Novej Vsi Ján Bobko o 20 rokov neskôr.

Výstavy usporiadané v Spišskej Novej Vsi boli pravidelne na tom istom mieste v dôstojných priestoroch prvého poschodia Domu pionierov v Spišskej Novej Vsi. Členské schôdze sa uskutočnili za dobrej účasti chovateľov a vystavovateľov, členov Klubu CHFPKaK so sídlom v Spišskej Novej Vsi.  Žiaľ nerobil sa výstavný katalóg. Chýbal administrátor s úradníckou praxou, akého sme mali v Michalovciach. To je mínus pre históriu klubu v Spišskej Novej Vsi.   

Ceny pre víťazov Klubovej výstavy konanej v Spišskej Novej Vsi dali vyrobiť funkcionári z Bratislavy. Víťazné sklenené poháre výstavy v Spišskej Novej Vsi mali nápis BRATISLAVA.

  

 

Na III. Celoštátnej výstave zvierat & Ornita ´97 v Nitre, chovatelia z predsedníctva Klubu farebných, postavových kanárikov a krížencov so sídlom v Spišskej Novej Vsi sa na národnej výstavy vtáctva Ornita ´97, ako súťažiaci nezúčastnili. Výročná členská schôdza sa konala na výstavisku v Nitre  v posledný deň výstavy dňa 30. 11. 1997. Ján Kačmarik, predseda Klubu CHFPKaK so sídlom v Spišskej Novej Vsi odstúpil z funkcie z veľmi vážnych zdravotných dôvodov. Odovzdal signatúru, pečiatku Klubu CHFPKaK predsedovi posudzovateľov ÚOK SZCH Pavlovi Forischovi, členovi ÚOK SZCH. Žezlo Klubu CHFPKaK sa takto definitívne, oficiálne dostalo do rúk dlhoročného funkcionára SZCH Pavla Forischa. Dlhoročného predsedu posudzovateľov SZCH a člena ÚOK SZCH. Bývalého predsedu SZCH, ktorý bol z najvyššej funkcii SZCH odvolaný mimoriadnym zjazdom SZCH. Spolu s RNDr. Bystríkom  A.

O trištvrte roka sme nášho priateľa Janka Kačmarika (1954-1998), predsedu Klubu CHFPKaK so sídlom v Spišskej Novej Vsi, boli vyprevadiť na jeho poslednej ceste do kostola na zádušnú sv. omšu a cintorín v Smižanoch. Bolo to v septembri 1998.