Klub chovateľov farebných, postavových kanárikov a krížencov na Slovenku 2012

Vážení chovatelia kanárikov na Slovensku

V mene nového výboru Klubu chovateľov farebných, postavových kanárikov a krížencov na Slovensku (KCHFPKaK) Vám blahoželáme k novému členstvu v tomto zoskupení chovateľov, ktoré sa obnovuje po viacročnej nečinnosti. Treba povedať, že i keď pôvodný klub so sídlom v Michalovciach bol oficiálne schválený SZD/SZCH v  roku 1980, avšak počas pokračovania sídla klubu v Bratislave (1997 – 2002), naši členovia nemali výročnú členskú schôdzu 12 rokov, od roku 2000 do roku 2012. Začíname klubovú činnosť odznova s elánom, avšak materiálne od nuly. Uspokojivé výsledky dosiahneme len spoločným pričinením nás všetkých chovateľov kanárikov, pre zlepšenie súčasnej situácie v tejto krásnej a dôležitej záujmovej klubovej činnosti.

Klub (KCHFPKaK) obnovuje činnosť ustanovujúcou schôdzou zo dňa 7. 10. 2012 v Trenčianskej Turnej počas konania celoslovenskej výstavy ORNITA - Vtáčí spev, a to jednohlasným rozhodnutím všetkých prítomných 22 chovateľov z celého Slovenska. Chceme pokračovať v tradícii takéhoto zoskupenia chovateľov kanárikov v odbornom klube, ako samostatná organizačná zložka SZCH. K dnešnému dňu evidujeme ďalší počet, osem chovateľov – záujemcov o členstvo v obnovenom klube. K 22 členom z ustanovujúcej schôdzi klubu, ktorá sa konala dňa 7. 10. 2012 v Trenčianskej Turnej sa písomne prihlásili ďalší 8 staro-nový chovatelia.

Ustanovujúcej schôdze sa zúčastnili i zástupcovia SZCH ako hostia, a to pán Vávra predseda odbornej exotárskej komisie SZCH, RNDr. Bruteničová odborná pracovníčka SZCH a pán Pavol Forisch bývalý predseda Klubu chovateľov farebných, postavových kanárikov a krížencov - eurofauna so sídlom v Bratislave.

Zoznam chovateľov zo ustanovujúcej schôdzi v  Trenčianskej Turnej počas konania celoslovenskej výstavy ORNITA - Vtáčí spev 2012

1/ Miro Kozej

2/ Plachetka R.

3/ Orechovský J.

4/ Dzurňák Ján

5/ Telička Ľubomír

6/ Opálka Jozef

7/ Mgr. Kohút Ladislav

8/ Kabát Ondrej

9/ Frgelec Jozef

10/ Krnáč Ľubomír

11/ Tichý Milan

12/ Petrila Ondrej

13/ Galbavý Milan

14/ Klas Jozef

15/ Ing. Gavaľa Richard

16/ Pribiš Ladislav

17/ Michalka Ján

18/ Ninis Ladislav

19/ Trnovský Marian

20/ Podolinský Karol

21/ Vozárik Ján

22/ Trunkvalter Tibor

 

 

Do výboru nového KCHFPKaK boli zvolení traja chovatelia, jednohlasne všetkými prítomnými, a to:

predseda pán Miroslav Kozej, konateľ pán Karol Podolinský a člen výboru pán Jozef Opálka.

Vstupný poplatok do klubu bol schválený vo výške 20 .- eur.

Klub bude pokračovať v odbornej činnosti pod názvom :

Klub chovateľov farebných, postavových kanárikov a krížencov na Slovensku. Skratka KCHFPKaK , ktorého kontaktná adresa je na konateľov :

predseda : Kozej Miroslav, 036 01 Martin ul. Kozmonautov č. l3

mobil : 0907 838 903

konateľ: Podolinský Karol, 060 01 Kežmarok ul. Michalská č. 29

mobil : 0905 694 123, e-mail : karolpodolinsky@zoznam.sk

K 31. 10. 2012 sa do klubu písomne prihlásili ďalší 8 chovatelia.

V Kežmarku 31.10.2012, Podolinský Karol

Dôležité informácie!

Klubové krúžky pre rok 2013 s číslom chovateľa

Pre pridelenie evidenčného čísla chovateľa člena klubu, sme vychádzali zo zoznamov chovateľov od vzniku prvého klubu, od roku 1980. Zoznam chovateľov bol doplnený do posledného zoznamu členov klubu SZCH, ktorý je urobený podľa zoznamu účastníkov na výročnej členskej schôdzi v Žiline 29. 10. 2000. Noví členovia klubu SZCH zo dňa 7. 10. 2012, majú pridelené poradové čísla chovateľov tak, ako sú zapísaní v prezenčnej listiny zúčastnených členov na ustanovujúcej schôdzi v Trenčianskej Turnej.

Prihláška - Evidenčný list člena klubu

Takto sa vytvorila aktualizovaná MATRIKA - Registračný zoznam s číslom chovateľa podľa klubových zoznamov všetkých členov, všetkých chovateľských klubov Slovenského zväzu chovateľov (SZCH) k 31. 10. 2012 a naposledy k 31. 01. 2013.

Pre rok 2013 registračný krúžok s evidenčným číslom chovateľa, člena klubu, musí obsahovať nasledujúce symboly a čísla;

13 (rok), SK (Slovenská republika), SZCH (Slovenský zväz chovateľov), xx (číslo chovateľa podľa poradia v matrike členov klubov), xxx (poradové číslo krúžku od 1 – do čísla podľa objednaného počtu). Farba registračných krúžkov pre rok 2013 je čierna RAL 8005.

Pre rok 2014 bude farba krúžkov zelená RAL 6026, pre rok 2015 bude farba krúžkov fialová RAL 4008.

Kontakt na výrobcov krúžkov, pre kanáriky priemer veľkosti krúžku 3 mm;

http://www.stepansestak.cz/

http://www.straka.bludov.cz/

V prípade, že mate akýkoľvek problém s objednaním registračných krúžkov s týmito symbolmi, poraďte sa s výrobcom, alebo so skúsenejšími členmi chovateľského klubu. Vyrobenie krúžkov s vašim číslom chovateľa môžete osobne objednať podľa vašej záväznej písomnej objednávky na každej burze zvierat v Nitre, či v Přerove, alebo mailom. Rodina Šestákova je pravidelne na každej burze v Přerove, alebo v Nitre. Taktiež výrobca krúžkov pán Straka, má v Nitre zastúpenie cez kontaktnú osobu, ktorá vám odovzdá krúžky od tohto výrobcu, na základe vopred potvrdenej objednávky výrobcom cez mailový kontakt na webovej stránke pána Straku.

Prípadne si krúžky možno záväzne objednať u konateľa klubu. Písomne klasickou poštou, alebo e-mailom. Zabezpečíme spoločnú objednávku u výrobcu p. Šestáka. Konateľ klubu Vám po vybavení a vyrobení krúžky zašle dobierkou na vašu adresu. Termín objednania krúžkov cez klub je čím najskôr. Termín dodania vyrobených krúžkov je podľa dohody, podmienok výrobcu.

Prosíme členov a záujemcov o členstvo v klube uhradiť vstupný poplatok 20.-eur osobné pri stretnutí na výstave v Nowom Targu, alebo pri stretnutiach na najviac navštevovaných burzách zvierat v Nitre, v Košiciach, v Žiline, alebo zaslať poštovou poukážkou na adresu konateľa. Termín do 31. januára 2013.

Matrika – Zoznam členov KLUBU s prideleným chovateľským číslom.

Zoznam obsahuje všetky chovateľské čísla, ktoré boli pridelené chovateľom kanárikov, členom klubov SZCH. Mnohí už nežijú, alebo nie sú členovia SZCH. 

 

1 Ambruš Bystrík RNDr., Bratislava

2 Brodek Milan, Leopoldov

3 Bobko Ján, Smižany

4 Bzduch Jaroslav, Kátlovce

5 Bakšai Bartolomej, Košice

6 Blanárik Pavel Ing., Pezinok

7 Cedula Peter, Ivanka pri Dunaji

8 Cigánik Miroslav, Dubnica nad Váhom

9 Čonka Štefan, Michalovce

10 Czingel Ondrej, Nové Zámky

11 Bukovinský František, Rosina

12 Demo František, Dolný Ohaj

13 Dengo Milan, Prievidza

14 Dolinský Dušan, Nitra

15 Dudáš Karol, Nitrianske Pravno

16 Dvorščák Ondrej, Chtelnica

17 Duľa Dalibor, Olcnava

18 Eštok Ladislav, Košice

19 Fábry Ladislav, Spišská Nová Ves

20 Forisch Pavel, Bratislava

21 Garbár Viliam, Žilina – Bánova

22 Giľak Michal, Spišská Nová Ves

23 Guliš Anton, Bošany

24 Gábor Tibor, Malý Slavkov

25 Hudec Jaroslav, Majcichov

26 Hrvoľ Milan, Bratislava

27 Hulvej Vladimír, Prešov

28 Chudada Boris, Piešťany

29 Jusko Anton, Záhradné

30 Kišac Ján, Topoľčany

31 Kalafus Ján, Košice

32 Kaňuščák Pavel MUDr., Piešťany

33 Kostoláni Imrich, Nové Zámky

34 Kabát Ondrej Madunice

35 Kováčova Edita MUDr., Bratislava

36 Koža Stanislav, Žilina

37 Kmeť Igor, Žilina

38 Kubica Erich, Piešťany

39 Kúdelčík Jozef, Žilina

40 Kytka Ľudovít, Dolné Vestenice

41 Kolesár Dušan, Košice

42 Kačmárin Ján, Smižany

43 Kuba Jaroslav, Bratislava

44 Kuzma Ján, Bystričany

45 Kováč Jaroslav, Piešťany

46 Leško Ján, Košice

47 Novák Ján, Dubnica nad Váhom

48 Makiš Milan Trenčín

49 Matisovský Ján, Košice

50 Mészaros Vincent, Banská Bystrica

 

51 Matula Ján, Trnava

52 Marušic Ján Ing., Pezinok

53 Majtán Marián, Veľké Rovné

54 Maškulka Michal, Veľká Teplica

55 Michalka Ján, Stará Turá

56 Ninis Ladislav, Veľké Rovné (1x)

57 Orechovský Jozef, Nová Dubnica

58 Pinzik Ján, Žilina

59 Pavol Miloš, Olcnava

60 Patráš Milan, Banská Bystrica

61 Petrík Peter, Nitra

62 Petrík Roland, Nitrianske Hrnčiarovce

63 Petrila Ondrej, Tulčík

64 Plachetka Román, Dubnica nad Váhom

65 Pusztai Gabriel, Košice

66 Prekop Jozef, Slanica

67 Palovič Anton, Handlová

68 Palovič Peter, Handlová

69 Pavelka Karol Ing., Michalovce

70 Pavelka Karol ml., Michalovce

71 Pavelka Rastislav M., Košice

72 Pavelka Peter, Košice

73 Púčik Peter, Prievidza

74 Radvanec Emil, Košice

75 Szabó Alexander, Sokolce

76 Stassel Ladislav Ing., Prešov

77 Straka Michal MUDr., Bratislava

78 Streicher Ladislav, Krnča

79 Sudora Oto, Trnava

80 Schmidt Henrich, Piešťany

81 Slezák Kvetoslav, Martin

82 Schuchmann Juraj Ing., Piešťany

83 Sczaszni František, Nové Zámky

84 Škapura František, Prešov

85 Šimčák Ondrej, Nižná Hutka

86 Šavlík Vladimír, Spišská Nová Ves

87 Šebok Slavomír, Banská Bystrica

88 Čislák Jozef, Košice – Krásna

89 Šnajdar Michal, Piešťany

90 Štefánek Miroslav, Piešťany

91 Šimko Ján, Žilina - Višňové

92 Šulovský Dušan, Zlaté Moravce

93 Šurányi Andrej, Nové Zámky

94 Stollár Andrej, Bratislava

95 Tall Jozef MVDr., Prešov

96 Takáč Ivan, Bratislava

97 Taraba Zdenek Ing., Bratislava

98 Uhliar Rastislav, Veľké Uherce

99 Varga Pavol, Košice

100 Vanca Miroslav, Spišská Nová Ves

101 Závodný Ján, Žilina

102 Bogar Imrich, Bratislava

103 Fukó František, Fiľakovo

104 Vojník Michal Mgr., Michalovce

105 Hagara Peter, Dúbrava

106 Gucký Pavol, Nesluša

107 Grznár Andrej, Drahovce

108 Kozej Miroslav, Martin

109 Dzurňák Ján, Huncovce

110 Telička Ľubomír, Čadca

111 Opálka Jozef, Terchová

112 Kohút Ladislav Mgr., Banka

113 Frgelec Jozef, Banská Bystrica

114 Krnáč Ľubomír, Horná Mičina

115 Tichý Milan Ing., Trenčín

116 Galbavý Milan, Kuzmice

117 Klas Jozef, Topoľčany

118 Gavaľa Richard Ing., Jasenov

119 Pribiš Ladislav, Stará Tura

120 Ninis Ladislav, Veľké Rovné (2x)

121 Trnovský Marián, Prosiek

122 Podolinský Karol, Kežmarok

123 Vozárik Ján, Liptovský Mikuláš

124 Trunkvalter Tibor, Liptovský Mikuláš

125 Galbavý Peter, Horná Streda

126 Sabršul Pavol, Stará Tura

127 Vida Andrej, Práznovce

128 Paľo Bažo, Vranov nad Topľou

129 Furi Ladislav, Dvory nad Žitavou

130 Dzureň Peter,  Bukovec

131 Toth Slavo, Tušice

132 Mravec Róbert, Nededza

133 Harniš Ondrej, Vlková

134 Vetrák Vladimír, Brezno

135 Kitko Ján, Kapušany

136 Kovalik František, Chminianska Nová Ves

137 Fusch Imrich, Prešov

138 Sobota Juraj, Košice

139 Macura Miloš, Krásna nad Kysucou

140 Németh Gabriel, Čereňany

 

Poznámka: Občianske združenie IČO 35545950 s názvom Slovenský národný chovateľský spolok farebných, postavových kanárikov a krížencov (2002 – 2008) má svoje vlastné evidenčné čísla pre chovateľov, členov tohto občianskeho združenia – spolku, nakoľko občianske združenie nebolo organizačnou zložkou Slovenského zväzu chovateľov. V tomto občianskom združení boli vedené iné evidenčné čísla chovateľov, ktoré Slovenským zväzom chovateľov v rokoch 2002 až 2008, neboli zohľadnené.

ŠTANDARD C.O.M. pre farebné kanáriky;

http://www.comomj.org/images/stories/OMJ/STANDARD_PDF/STANDARD_COLORE/Coleur_English_Standard.pdf

 

ŠTANDARD C.O.M. z roku 1997 v slovenskom jazyku

http://www.zchke.sk/exoticke.php

Vysvetlenie pre chovateľov vtáctva:

Pri preklade ŠTANDARDU C. O. M. z roku 1997, z nemčiny do slovenčiny, kapitolu FAREBNÉ KANÁRIKY mal na starosti v roku 1999 Rasťo Pavelka, člen ÚOK SZCH v rokoch 1999 - 2002. Spoluautor a hlavný koordinátor prekladu celého ŠTANDARDU C. O. M. bol Pavol Forisch, predseda posudzovateľov vtáctva SZCH.


Profesionálny preklad textu z nemčiny do slovenčiny v tejto kapitole o farebných kanárikoch Pavol Forisch doplnil o viac násobne xeroxom skopírované reprodukcie farebných kanárikov. Technicky veľmi nízkej kvality. Pod tieto nekvalitné vyobrazenia 11-tich rôznych farieb kanárikov, kancelársky škriatok v zastúpení odbornej a platenej pracovníčky SZCH, vyrobil kuriózne pomenovania dvoch farieb kanárikov. Žltoachátový topaz mamorový, Červenoizabelový mramorový! O týchto dvoch chybách odbornej pracovníčky SZCH, Pavelka nevedel! Až do roku 2003, kedy bol zo Sekretariátu SZCH z Bratislavy do Košíc i Pavelkovi doručený poštou z r. 2002 dokončený slovenský ŠTANDARD C. O. M. v hrebeňovej väzbe. Za krátko na to došiel i list od Pavla Forischa s nepochopiteľnou schizofrenickou inštruktážou, čo má odpísať Rasťo Pavelka,  kritikovi Michalovi Vojníkovi, kariérnemu posudzovateľovi, na jeho totálnu kritiku ŠTANDARD C.O.M. To všetko, kvôli dvom kurióznym chybám v texte pod nekvalitné reprodukcie farebných kanárikov. Prísna kritika slovenského ŠTANDARDU C. O. M., Mgr. Vojníkom, prezidentom Občianskeho združenia chovateľov v odbore vtáci, bola uverejnená v časopise CHOVATEĽ.


Žiaľ, niektoré veľmi nekvalitné reprodukcie a navyše dva krát nesprávne použitý pojem „mramorový“ namiesto „neintenzívny“, pod mizernými fotkami, nebol odborný prínos pre tento nový ŠTANDARD v slovenskom jazyku. Opodstatnene boli skritizované dve perly odbornej pracovníčky SZCH.


ŠTANDARD C. O. M. v slovenskom jazyku sa robil v slimačom tempe tri roky, od roku 1999 do novembra 2002! V zásuvke SZCH bol ŠTANDARD C. O. M. v pôvodnom nemeckom jazyku dva roky od 1997 do 1999! To je rýchlosť! Autorstvo týchto „zebričkovských chýb“ sa pripísalo počas školenia posudzovateľov v Bratislave, Košičanom. Autormi kuriózneho textu pod fotografiami sa stali; prekladateľka z nemčiny do slovenčiny „košická súdna znalkyňa“ a dodávateľ preloženého textu od fundovanej odborníčky z Košíc, člen ÚOK SZCH  „Pavelka“. Pričom žiadny text k fotografiám v Košiciach sa neprekladal. Text k fotografiám na sekretariáte SZCH vypotili bratislavskí odborníci.


Túto lož, doteraz pestujú poniektorí notorickí funkcionári Slovenského zväzu chovateľov v Bratislave. Používajú rafinovanú lož, ako pracovnú metódu pre osobnú kariéru, pre udržanie svojej nenahraditeľnosti v honorovaných službách a čestných funkciách SZCH.


Ich prisluhovači, niektorí posudzovatelia vtáctva, z neštandardných ešte neuznaných nových farieb farebných kanárikov ŠTANDARDOM C. O. M., svojvoľne vyrábajú diskutabilných víťazov výstav. Verejne defraudujú chovateľský odbor farebných a postavových kanárikov.


Klub chovateľov farebných, postavových kanárikov a krížencov na Slovensku chce aktívne a objektívne existovať v odbornej súťaží podľa oficiálneho ŠTANDARDU C. O. M.

 

 

 

www.kanarikyklub.com