Klub chovateľov farebných, postavových kanárikov a krížencov - eurofauny so sídlom v Bratislave 1997 - 2002

 

Z histórie nášho klubu chovateľov kanárikov, ktorý pôsobil v troch rôznych mestách na Slovensku, je obdobie od pôsobenia klubu v Bratislave, v zamínovanom poli. Konštruktívnou epizódou sa zostáva jediná uskutočnená členská schôdza Klubu CHFPKaK na výstave vtáctva Ornita 2000 v Žiline dňa 29.10.2000, kedy sa vyberalo členské. Nasleduje mimoriadne kontroverzný rok 2002, keď v januári 2002 Erich Kubica delegát schválený ÚOK SZCH, dôstojne reprezentuje chovateľov, vystavovateľov vtáctva zo Slovenska na jubilejnej 50.  Svetovej výstave vtáctva v Belgicku. Všetci slovenskí vystavovatelia; Mudr. Pavel Kanuščák, Erich Kubica a Marta Kubicová, R. M. Pavelka, Roland Petrík, dostali pamätné medaile za účasť. V katalógu sme boli správne uvedení ako reprezentanti Slovenskej republiky. Vďaka prítomnému delegátovi s manželkou. Za peniaze Klubu chovateľov farebných, postavových kanárikov a krížencov – eurofauny so sídlom v Bratislave.

 

Ten istý delegát, reprezentant SZCH, ktorý cestoval na služobnú cestu za členské príspevky Klubu chovateľov farebných, postavových kanárikov a krížencov – eurofauny v Bratislave zakladá konkurenčné občianske združenie. Podobný právny subjekt akým je SZCH.  

Dňa 24. februára 2002 podpisuje, ako člen prípravného výboru návrh pre registráciu občianskeho združenia s názvom Slovenský národný chovateľský spolok farebných, postavových kanárikov a krížencov. Členovia prípravného výboru Mgr. Michal Vojník, Erich Kubica a Ľuboš Pavlech.  

Toto konkurenčné občianske združenie s dlhým názvom v skratke SNCHS – FPKaK a Stanovy občianskeho združenia SNCHS – FPKaK, boli zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 18.4.2002, pod číslom VVS/1-900/90-19850.   

Členovia Klubu chovateľov farebných, postavových kanárikov a krížencov so sídlom v Bratislave po prečítaní tejto informácii azda v dobrom pochopia použitie finančných prostriedkov z členského všetkých členov klubu, ktoré boli použité na reprezentačné účely SZCH a Slovenskej republiky.

Avšak členovia klubu chovateľov nikdy nebudú súhlasiť s cieľavedomým, nehanebným zamordovaním Klubu chovateľov farebných a postavových kanárikov a krížencov – eurofauny so sídlom v Bratislave. Predsedom KLUBU Pavlom Forischom a funkcionármi ÚOK SZCH.

To bol a stále je hlavný a podstatný dôvod nekonania žiadnej ďalšej výročnej členskej schôdzi (VČS) Klubu CHFPKaK so sídlom v Bratislave!

Otázne je, Erich Kubica terajší predseda posudzovateľov SZCH, bol Pavlom Forischom, dlhoročným bývalým predsedom posudzovateľov SZCH „použitý, alebo zneužitý“ na zaregistrovanie občianskeho združenia IČO 35545950, odbor vtáky? Nového Slovenského chovateľského spolku, ktorý poslúžil k totálnemu marazmu, úpadku Klubu chovateľov farebných, postavových kanárikov a krížencov so sídlom v Bratislave!  

Taktiež k tomu istému koncu sa dopracovalo občianske združenie Slovenský národný spolok chovateľov farebných, postavových kanárikov a krížencov. Občianske združenie založené tými istými protagonistami. Súčasnými aktérmi ÚOK pre chov exotického vtáctva SZCH.