Klub chovateľov farebných kanárikov so sídlom v Michalovciach 1979 - 1989

 

 

Vyše 35 ročná história chovateľov kanárikov v túžbe stretávať sa v kolektíve podľa odbornosti začala po prvé na Slovensku v roku 1979. V Klube chovateľov farebných kanárikov v Michalovciach. Oficiálna dokumentácia aktivít kolektívu chovateľov farebných kanárikov so sídlom v Michalovciach sa datuje od roku 1979 do 30. 6. 1989.

Deštruktívne aktivity funkcionárov ÚKEK ÚV SZD/SZCH a ich naivných prisluhovačov, donútili premiestniť KLUB z Michaloviec do Spišskej Novej Vsi. S názvom Klub chovateľov farebných, postavových kanárikov a krížencov existoval v Spišskej Novej Vsi v rokoch 1990 - 1997.

Na výročnej členskej schôdzi KLUBU z príležitosti III. celoštátnej výstavy zvierat & Ornita ´97 v Nitre dňa 30. 11. 1997 sa dostal KLUB do rúk ÚOK pre chov exotického vtáctva ÚV SZCH v Bratislave. Predseda, tajomník a pokladník klubu je Pavel Forisch (1930). Dlhoročný predseda posudzovateľov a dlhoročný člen ÚOK. Taktiež istý čas predseda ÚV SZCH odvolaný mimoriadnym zjazdom. 

Klub chovateľov farebných kanárikov so sídlom v Michalovciach (Klub CHFK) 1979-1989

Seriózne zdokumentovaná história podložená faktografiou o aktivitách chovateľov kanárikov na Slovensku začala v Michalovciach v roku 1979. Klub chovateľov farebných kanárikov vznikol v predvečer mimoriadnej chovateľskej udalostí. Touto udalosťou bol 28. SVETOVÝ ŠAMPIONÁT - Svetová výstava vtáctva, ktorá bola naplánovaná po prvý krát v histórii v socialistickom štáte v Československu.

Na 28. Svetovej výstave vtáctva v roku 1980, ktorá sa uskutočnila na výstavisku Flóra v meste Olomouc, celé Československo i členovia Klubu chovateľov farebných kanárikov so sídlom v Michalovciach mali svoju svetovú premiéru.

KLUB CHFK vznikol z viacerých prípravných pracovných stretnutí, ktoré vyvrcholili stretnutím na XII. Okresnej výstave drobnochovateľov v Michalovciach 27. - 28. 10. 1979. Vtedy bol založený Klub chovateľov farebných kanárikov so sídlom v Michalovciach.

Okresná výstava farebných kanárikov, exotov a akvarijných rýb v Michalovciach 13. - 14. septembra 1980 má v hlavičke katalógu uvedených usporiadateľov OV SZD, ŠMO IV., Klub chovateľov farebných kanárikov.

 

Medzi zakladajúcich členov prvého oficiálneho KLUBU chovateľov farebných kanárikov Slovenského zväzu chovateľov, patrila hŕstka nadšencov z Michaloviec a okolia. Z toho traja členovia rodiny Ing. Karola Pavelku (1921-1995), syn Karol (1948) a Rastislav Michael (1950).

Oficiálne potvrdenie nášho KLUBU so sídlom v Michalovciach, nám umožnilo uskutočniť ZEMPLÍNSKY ŠAMPIONÁT VTÁCTVA. I. Oblastnú Zemplínsku výstavu exotického vtáctva s prvým majstrovstvom Slovenska v súťaží farebných kanárikov v dňoch 23. - 25. 10. 1981. Delegovaní posudzovatelia boli; Forisch Pavol – Bratislava, Sedláček Rudolf – Brno, Majláth Štefan – Moldava nad Bodvou, Živojníkov Vladimír – Nové Zámky.

Na výstave súťažilo 47 kolekcii farebných kanárikov a jedná kolekcia kanárikov lízard. Jednotlivo bolo vystavených 136 kusov farebných kanárikov a kanáriky lízard v troch rôznych farbách. Vystavovateľ Rudolf Sedláček z Brna, súčasne posudzovateľ na tejto výstave. Demonštroval svojimi kanárikmi lizard i ďalšie plemeno kanárikov a spoluprácu Klubu chovateľov kanárikov z Brna.

Od tejto výstavy farebných kanárikov v Michalovciach v roku 1981 a Exoty Olomouc 1981, ktorá sa konala o 14 dní skôr a kde sme tiež vystavovali, nikdy viac sme nevideli na výstavách v Československu, ani na výstavách v samostatnej Českej a Slovenskej republike, tak silné zastúpenie farebných kanárikov v základnej žltočiernej rade. Pre porovnanie neustáleho úpadku chovu pôvodnej, základnej žltočiernej farby kanárikov.

Na najväčšej poslednej socialistickej Exote Olomouc v roku 1989 boli vystavené žltočierne kanáriky tri kusy - jednotlivci od dvoch vystavovateľov z NSR. V roku 2007 bol vystavovaný jediný žltočierny kanárik, ukážka z Košíc. Na Exote 2009 boli prihlásené dva žltočierne kanáriky, ale v skutočnosti sme na výstave videli dva oranžovo čierne B - neintenzívne kanáriky v nevýstavnom vyfarbení. Na Exote 2011 nebol zastúpený klasický žltočierny kanárik. Samozrejme evidujeme jednu peknú kolekciu v mutáciu kobalt z tejto základnej žltočiernej rady kanárikov. Vystavovateľ zo Slovenska.

Na našej I. Oblastnej Zemplínskej výstave vtáctva v Michalovciach v roku 1981, prvým majstrom Slovenska vo farebných kanárikov sa stal František Vachálek (1932-1988) z Michaloviec. Vystavoval štvorčlennú kolekciu svetlých (lipochrom) červených kanárikov v type A, a taktiež kolekciu v type B. Získal ako prvý víťazný pohár Majstra Slovenska a zároveň jeho meno bolo vpísané na ďalší Putovný pohár majstrov Slovenska. V prípade ďalších troch víťazstiev v rôznych budúcich ročníkov, mal by tento Putovný pohár majstrov zostal natrvalo v zbierke viacnásobného víťaza. Majstri v rokoch 1981, 1983, 1985, 1987 boli vždy iní, čo znamená, že nikomu sa nepodarilo tri krát víťazstvo zopakovať a pohár získať natrvalo.

Takto Putovný pohár majstrov chovateľov Slovenska zostal v depozite predsedu Klubu Ing. Karola Pavelku (1921-1995) spolu s víťazným pohárom Františka Vachálka (1932-1988). Tento druhý pohár „víťaza z roku 1981“, pani vdova Vachálková doniesla do klubu po smrti manžela. Foto dvoch veľkých odcudzených cca polmetrových pohárov víťazov Klubu CHFK so sídlom v Michalovciach sú „zo zbierky trofeji zverejnených na internete web stránkou Mgr. Michala Vojníka“.

Ako sa tieto dva víťazné poháre majstrov chovateľov kanárikov, dostali do zbierky vášnivého zberateľa? Po smrti Ing. Karola Pavelku v októbri roku 1995, boli tieto poháre víťazov a ďalšie vecné ceny, medaily z výstav EXOTA a rôzne klubové dokumenty odcudzené. Z depozitu KLUBU v dome na Vajanského ulici č. 3595 v Michalovciach. Ľudský hyenizmus!

V októbri v roku 2011 z príležitosti výstavy vtáctva EXOTA Olomouc 2011, boli odcudzené „víťazne poháre Klubu chovateľov farebných kanárikov so sídlom v Michalovciach“ prenechané slovenskému posudzovateľovi a zberateľovi Erichovi Kubicovi. Tajomne o tom píše na http://www.kanariky-09.eu/ admin - autor kamufláži o činnosti klubov a spolku  chovateľov kanárikov na Slovensku. Svoje „morálne bremeno“ prenecháva súčasnému majiteľovi odcudzených predmetov Erichovi Kubicovi z Piešťan.

Je predpoklad, že budeme mať možnosť rôzne odcudzené predmety z Klubu farebných kanárikov v Michalovciach (1979 – 1989) uvidieť v budúcom „chovateľskom múzeu“ na Slovensku, v meste Piešťany.

Na I. oblastnej Zemplínskej výstave exotického vtáctva a I. majstrovstvách Slovenska farebných kanárikov v Michalovciach v roku 1981, bola popri farebných kanárikov expozícia rôzneho exotického vtáctva. Amazoňany od chovateľov z Košíc, žakovia v dvoch poddruhov od chovateľov z Michaloviec, Ara žlto-modrá z Rumunska a ďalšie bežné druhy papagájov Austrálie od chovateľov vystavovateľov z Maďarska. Títo maďarskí chovatelia sa zúčastňovali výstav pravidelne, recipročne.

Zľava sediaci - Ing. Karol Pavelka, predseda KLUBU a tajomník OV SZD Michalovce, Peter Eichenberger, František Vachálek, Marta Šubáková, Dušan Konkoľ, Zľava stojaci - Ján Šubák, Michal Vojník s okuliarmi, Karol Maruška súčasný tajomník OV SZCH Michalovce a podpredseda RR (republiková rada) SZCH.

II. Oblastná výstava farebných kanárikov, exotického vtáctva a akvárijných rýb bola v Michalovciach 29. - 30. 10. 1983. Majstrom Slovenska sa stal Andrej Hatala z Humenného za kolekciou červených achátových kanárikov. Za exotickú drobotinu vystavovanú v pároch, za Amarant malý I. miesto získal Stanko Michal z Michaloviec. Súťažiace vtáctvo bolo vo veľkej spoločenskej a tanečnej sále Okresného domu pionierov a mládeže v Michalovciach. Expozícia akvaristov sa nachádzala v stálej špecializovanej klubovej miestnosti tejto budovy. Časť expozície bažantov a okrásnej hydiny bola vystavená taktiež v tejto veľkej sále ODPaM.

Súčasne sa konala Okresná výstava drobných zvierat. Holuby, hydina, králiky, kožušinové zvieratá. Rôzne drobnochovateľské zvieratá sa vystavovali bezprostredne na dvore tohto mládežníckeho objektu v centre okresného mesta Michaloviec. Bola to pekná medzinárodná výstava nad rámec východného Slovenska.

Delegovaní posudzovatelia ÚV SZD Bratislava. 1/ Maškulka Michal, člen predsedníctva ÚV SZD a predseda ÚKEK SZD 2/ MUDr. Štekl Jiři, podpredseda ÚKEK SZD 3/ Forisch Pavol, predseda posudzovateľov ÚV SZD okrasného vtáctva a člen ÚKEK SZD 4/ Majláth Štefan, medzinárodný posudzovateľ exotického vtáctva.

III. Oblastná výstava farebných kanárikov, exotického vtáctva a akvárijných rýb  25. - 26. 10. 1985 mala Majstra Slovenska Dušana Drozdu. Za víťaznú kolekciu červených B - neintenzívnych. 2. miesto získal Miroslav Čorňak za kolekciu žltých B, s  počtom 255 bodov a 3. Miesto Ondrej Petrila s kolekciou červených B, 256 bodov! Z tmavých farieb kanárikov 2. miesto získal Ing. Karol Pavelka za kolekciu bielych izabel dominantných, 3. miesto František Lovas z Košíc, za žlto hnedú kolekciu.

Delegovaní posudzovatelia – 1/ Majláth Štefan, Moldava nad Bodvou 2/ Ing. Baranovič Roland, Nitra 3/ Šutka Viliam, Zvolen.

Členovia klubu automaticky v párnych rokoch vystavovali na ORNITE v Bratislave, čo vedenie klubu evidovalo a hodnotilo. Ako členovia Klubu CHFK so sídlom v Michalovciach súťažili na Ornite v Bratislave v roku 1986, sa vyhodnotilo takto;

1. Czingel Ondrej, 2. Klučka Jozef, 3. Ing. Šebok Slavomír. 4. Ing. Hatalčík Ján, Plánočka Pavel, Šutka Viliam, 5. Tobiaš Jozef, Sabo Andrej. Na výstave ORNITA ´86 zúčastnili sa 23 členov z nášho michalovského klubu. Získali 3 zlaté, 3 strieborné a 8 bronzových medaily. Spolu 14 cien na výstave Ornita Bratislava 1986.

IV. Oblastná výstava farebných kanárikov a exotického vtáctva sa konala 24. - 25. 10. 1987. Majstrom Slovenska farebných kanárikov bol Štefan Čonka z Michaloviec za kolekciu červených A, 2. miesto za červených B získal Ondrej Petrila, 3. miesto Ján Kačmárik za červené Izabely B. Z päť druhov krížencov ocenený bol chovateľ krížencov Rastislav Pavelka.

Táto výstava mala zastúpenie postavových kanárikov siedmych plemien od českých a slovenských vystavovateľov. Norwich, Miroslav Vaculík (Kyjov), Yorkshire, Štefan Solík (Čadca). Ďalšie postavové kanáriky ako Berský kanárik, Fife Fancy, Gloster, Japonský hrbáč vystavoval pravidelne na viacerých ročníkov michalovských výstav Jozef Halamíček s manželkou (Jaroměř). Škótskych hrbáčov vystavoval František Vachálek z Michalovice. V súťaži najviac boli zastúpené Nemecké chocholaté kanáriky od chovateľov; Pavel Plánočku zo Zvolena, Ing. Slavomír Šebok a Ing. Ján Hatalčík z Banskej Bystrici, MVDr. Jozef Tall z Prešova, Ing. Karol Pavelka z Michaloviec a ďalší.

Z exotickej drobotiny sme mohli obdivovať expozíciu pravidelného účastníka spoločenských akcii na východnom Slovensku Karla Jasanského (1946-2011) Česká Třebová. Amadíny, astrildy, panenky. V rôznych do vtedy ešte veľmi nevídaných farieb anduliek vynikali na týchto našich výstavách vtáci z Vinného, chovateľ Štefan Gerberi. Tento chovateľ a vystavovateľ mal obetavé ruky, ktoré neúmorne skrášľovali klietky a voliéry pre vtákov na všetkých našich uskutočnených výstavách v Michalovciach.

Delegovaní posudzovatelia ÚV SZD 1/ MUDr. Štekl J. (Banská Bystrica) 2/ Maškulka Michal (Spišské Teplice) 3/ Kačmarik Ján (Spišská Nová Ves) 4/ Čonka Štefan (Michalovce).

Rok 1987 bol veľmi ambiciózny pre ďalšie plány nášho Klubu chovateľov farebných kanárikov. Na výročnej schôdzi v októbri roku 1987 sme názov klubu rozšírili o postavové kanáriky. Z pravidelných výročných schôdzi, ktoré sa konali súčasne v čase výstav máme natrvalo hodnotné priateľské a chovateľské zážitky. Slávnostná výročná schôdza v priestoroch Hotela Park v Michalovciach bola s večerou a so zabezpečeným ubytovaním pre hostí a všetkých cezpoľných členov klubu.

 

Na takúto organizáciu klubových stretnutí chovateľov kanárikov Slovenska sa nedá zabudnúť. Na slávnostnej výročnej schôdzi sme kolektívne naplánovali, kto na základe výsledkov má náš klub reprezentovať na najbližšej 38. Svetovej výstave vtáctva vo Francúzsku, vo februári 1988. Pre SVETOVÚ VÝSTAVU VTÁCTVA boli na základe kolektívnej dohody schválení štyria víťazi klubovej výstavy, Štefan Čonka, Ján Kačmarik, Ondrej Petrila, R. M. Pavelka.

Ondrej Petrila, stále verný svojej špecializácii. Červené farebné kanáriky v línii A, B.

Slávnostnú atmosféru VČS v roku 1987 nenarušilo ani zrušenie bodu schôdzi o vylúčení kolegu M. V. z klubu pre verejné ohováranie klubu. Vylúčenie z Klubu CHFK dotyčného chovateľa sme nedoriešili podľa pravidla, o neprítomných len v dobrom. Sabotér nášho klubu sa výročnej členskej schôdzi nezúčastnil. Nepočítajúc jeho špehovanie z poza sklenených vchodových dvier do miestnosti. Pri vyhlásení víťaza Štefana Čonku za Majstra Slovenska, dotyčný psychicky nevydržal a spoza dverí vykrikoval; jeden kanárik v kolekcii bol môj! Neplánovaná kultúrna vložka, trápna scénka nášho kolegu hovorí za všetko.

Žiaľ, ako nám ÚV SZCH v Bratislave neprial zúčastniť sa autobusovým zájazdom na 34. Svetovej výstave vtáctva vo Viedni v roku 1986, tak isto sme nemali veľkú šancu doručiť svojich vtákov cez ÚV SZCH v Bratislave na 36. Svetovú výstavu vtáctva v Paríži. Účasť vtákov z Klubu CHFK z Michaloviec na Svetovej výstave vtáctva v Paríži 1988 sme zabezpečili cez ÚV ČSCH v Prahe.

Predseda ÚOK CHOP ČSCH bol Ing. Petr Ždimera, vybavovala Ing. Hrubešová a Petr Podpěra bol dlhoročný obetavý konvojista, sprievodca vtáctva. Títo českí funkcionári nám veľmi pomohli, aby sme mohli ísť do sveta reprezentovať Slovensko. Stačilo nám doručiť vtákov do Prahy a opäť o týždeň ich v Prahe vyzdvihnúť. Petr Podpěra, ako konvojista cestoval so všetkými vtákmi z Československa. Cestoval vlakom Praha – Paríž a späť.

36. Svetová výstava vtáctva sa uskutočnila 6. – 14. februára 1988 v hlavnom meste Francúzska v Paríži. Z Československa bolo prihlásených a v katalógu C.O.M. uvedených 33 chovateľov. Z čoho 27 zodpovedných vystavovateľov vtákov dodalo. Zo Slovenska sme vystavovali dvaja členovia Klubu CHFK z Michaloviec. Farebné kanáriky biele Izabely satén 3 kusy vystavoval Štefan Čonka z Michaloviec a štvorčlennú kolekciu a jednotlivca zosvetlených krížencov (kanárik x samička stehlík sivohlavý (Carduelis c. subulata )), vystavoval autor tohto dokumentárneho príspevku, Rasťo Pavelka. 

Naša aktívna činnosť za hranicami Slovenska, vyvolala nevôľu Bratislavy a bola klincom do rakvy pre úspešný Klub CHFK so sídlom v Michalovciach. Ak zrekapitulujeme vyrobené problémy proti Klubu CHFK v Michalovciach, stále nám figurujú tie isté osoby.

Našu družobnú zahraničnú party v Maďarsku potrápila situácia, keď istý člen nášho klubu pri spoločenskom posedení s priateľmi chovateľmi z družobného MDOE Budapest (MAGYAR DISZMATARTENYESZTOK ORSEAGOS EGYESULETE) sa zapájal do konverzácie vulgárnymi nadávkami. Nakoľko nič iné po maďarsky povedať nevedel, avšak alkohol mu rozviazal jazyk. Tento náš kolega, člen Klubu CHFK nás týmto činom pripravoval na ďalší väčší medzinárodný škandál, ktorý vyrobil pri autobusovom zájazde chovateľov z Michaloviec na výstave v Nemeckej demokratickej republike (NDR).

Pri návrate z chovateľskej výstavy na štátnych hraniciach medzi NDR a Československom, dotyčný člen zájazdu v podnapitom stave vyviedol vážny medzinárodný incident. V delíriu vykrikoval na nemeckých colníkom rozkazy, aby stáli v pozore, lebo on je dôstojníkom čs. armády osloboditeľky Nemecka od fašizmu. Nakoľko colníci odhalili jeho kontraband. Celé osadenstvo zájazdu jednoznačne ponechalo dotyčného opilca rozkazovať na hraniciach aj s jeho prenoskami v ktorých mal pol tucta Alexandrov malých, bez vyplnených tlačív na dovoz. Dohra vojaka z povolania M. V. bola pred  orgánmi ČSA. 

Od vtedy sa datuje zlomyseľnosť člena klubu M. V. voči členom Klubu chovateľov farebných kanárikov v Michalovciach. Najmä proti vedúcemu zájazdu Ing. Karolovi Pavelkovi. Napriek skutočnosti, že ponechanie podnapitého člena autobusového zájazdu na hraniciach, bolo rozhodnutie všetkých účastníkov tohto zájazdu!

Takéto škandály nášho kolegu sme my členovia Klubu CHFK prežili, poniektorí až do dnes, ale neprežil to náš Klub CHFK so sídlom v Michalovciach. Neustále sťažnosti dotyčného aktivistu na náš klub, vyhovovali poniektorým neprajným funkcionárom ÚKEK ÚV SZD (SZCH) v Bratislave na bezdôvodnú kampaň proti nášmu KLUBU v Michalovciach.

Neobjektívne informácie toho istého člena nášho klubu, ktoré sa týkali problémov v jeho chove, dokázal pripísať kolektívu a takto sabotovať usporiadanie klubových výstav. Dotyčný neobjektívne očierňoval chovateľov z celého východného Slovenska v roku 1987 vo svojom článku v PIZ Mělník (PŘÍLOHA INFORMAČNÍHO ZPRAVODAJE).

Citované z dokumentu „BULLETÍN - ZEMPLÍNSKY CHOVATEĽ 11“ Interný spravodajca pre potreby členov a funkcionárov OV Michalovce Slovenského zväzu drobnochovateľov. Zodpovedný Ing. K. Pavelka. Povolené KNV odborom kultúry v Košiciach pod č. 525/79. Vydáva OV SZD v Michalovciach.

Naša klubová reakcia zaslaná listom pre redakciu PIZ Mělník, (PŘÍLOHA INFORMAČNÍHO ZPRAVODAJE) číslo Duben 1987.

Vážená redakcia, člen nášho Klubu chovateľov farebných kanárikov z Michaloviec M. V., nepravdivo informuje verejnosť o hromadnom onemocnení, o diftérii kanárikov na celom Zemplíne. Čím nepriamo poškodzuje všetkých chovateľov na Zemplíne a náš Klub CHFK SZCH, lebo sa to nezakladá na pravde. Výskyt tejto choroby je, ako z článku sme sa dozvedeli u menovaného, čo nenahlásil Klubu CHFK, ani veterinárnemu zariadeniu... Súčasne prikladáme pozvánku (inzerát) pre uverejnenie na plánovanú IV. Oblastnú výstavu farebných kanárikov, exotov a akvárijných rýb, ktorá sa uskutoční v Michalovciach 21. - 24. 10. 1987.

Keďže „BULLETÍN - ZEMPLÍNSKY CHOVATEĽ 11“ informuje podrobne o všetkých dianiach OV SZD v Michalovciach, sú tam zaznamenané rokovania s predsedom Kontrolnej a revíznej komisie ÚV SZD s. Michalom Maškulkom, ktorý prišiel viackrát na rokovanie predsedníctva Klubu CHFK v Michalovciach vo veci sťažnosti na náš KLUB.

Klub chovateľov farebných kanárikov so sídlom v Michalovciach vznikol v októbri v roku 1979 predvečer 28. Svetovej výstavy vtáctva v ČSSR v r. 1980. Písomné potvrdenie socialistického KLUBU nadriadeným ÚV SZD Bratislave došlo v roku 1980.

Okresná výstava farebných kanárikov, exotov a akvarijných rýb. Prvá klubová výstava sa konala 13. – 14. 9. 1980

I. Oblastná Zemplínska výstava exotického vtáctva a I. Majstrovstva Slovenska farebných kanárikov - ZEMPLÍNSKY ŠAMPIONÁT VTÁCTVA 23. – 25. 10. 1981

II. Oblastná výstava farebných kanárikov, exotov a akvarijných rýb 29. - 30. 10. 1983

III. Oblastná výstava farebných kanárikov, exotov a akvarijných rýb 25. – 26. 10. 1985

IV. Oblastná výstava farebných kanárikov, exotov a akvarijných rýb 24. – 25. 10. 1987

Klub chovateľov farebných kanárikov so sídlom v Michalovciach administratívne zanikol ku dňu 30. 6. 1989 na základe rozhodnutia väčšiny prítomných účastníkov na VČS o jediný hlas. VČS rokovala o tomto návrhu ÚKEK ÚV SZCH na kolektívnom stretnutí a rozhodla dňa 30. 4. 1989 od 9:30 za účasti zaujatých delegátov ÚKEK ÚV SZCH. Delegácia súdruhov ÚV SZCH prišla s programom „presadiť zánik Klubu chovateľov farebných kanárikov so sídlom v Michalovciach“.

Našťastie sme spor rozdielnych záujmov, rozriešili kompromisom. Premiestením Klubu chovateľov farebných kanárikov z Michaloviec do Spišskej Nove Vsi. Takto sa KLUB dostal bližšie k Bratislave, ale zostal na východnom Slovensku.

Pozvánka na VČS zo 16.4.1989

Predsedníctvo Klubu CHFK so sídlom v Michalovciach v zložení Ing. Karol Pavelka - predseda, Jozef Dobrocký - podpredseda, Ján Hrešan – tajomník, Miroslav Čorňak – pokladník, Jozef Klučka – povinný člen výboru. Rozlúčili sa s prítomnými členmi klubu po neočakávanom konšpiratívnom akte proti nášmu úspešnému klubu, rozlúčkovým poďakovaním.

Taktiež bol zaslaný list pre všetkých ďalších neprítomných členov klubu s poďakovaním sa za takmer desať ročnú spoluprácu.

List s poďakovaním predsedníctva KLUBU chovateľov farebných kanárikov so sídlom v Michalovciach

Oslavy 10. výročia sa nekonali v Michalovciach v sídle KLUBU. Dvadsať skalných členov KLUBU z pôvodného sídla v Michalovciach, aktívne sa zúčastnili výstavy EXOTA ´89. Medzi 55 vystavovateľmi zo Slovenska z 351 vystavovateľov z Československa a z celkového rekordného počtu 416 vystavovateľov. To bola najväčšia a posledná socialistická výstava vtáctva pred novembrom 1989. Dosiaľ počtom vystavovateľov neprekonaná EXOTA. Taká bola naša „Jubilejná 10. EXOTA 1989“! Z vystavovateľov zo Slovenska opäť dominovali Zdeněk Pichlík & Alžbeta Pichliková s expozíciu papagájov. 

Roky 1987, 1988, 1989 úspešnej činnosti Klubu chovateľov farebných kanárikov v Michalovciach chcú P. F. agent ŠTB a M. V., bývali dôstojník čs. armády, totálne vymazať z dejín chovateľov kanárikov na Slovensku. Neustále deformujú dejiny Slovenského zväzu chovateľov svojimi dezinformáciami neustále šírenými cez internet a ďalšie média. Klamú verejnosť o klubovej činnosti chovateľov kanárikov SZCH so sídlom v Michalovciach, v Spišskej Novej Vsi a v Bratislave.

Web stránka www.kanariky-09.eu mlčí o osobnej zodpovednosti za občianske združenie IČO 3554595 odbor VTÁKY s dlhým názvom Slovenský národný chovateľský spolok farebných, postavových kanárikov a krížencov. O likvidácii tejto chovateľskej organizácii, ktorú dotyčný admin - expert pretransponoval do živnosti s pohostinskou činnosťou.

Títo dvaja plagiátori dejín chovateľov kanárikov na Slovensku, chorobne klamú svojich kolegov a verejnosť na www.kanariky-09.eu a web stránke nášho Slovenského zväzu chovateľov http://szch.sk/?pl=3&article=42

 

 

 

DIPLOM k striebornej medaily EXOTA ´89