Čo je COM?

 

 

Confédération Ornithologique Mondiale - Confederación Ornitológica Mundia - World Ornithology Confederation


Svetová ornitologická konfederácia je medzinárodná organizácia, ktorá koordinuje hlavné činnosti jednotlivých národných organizácií nadšencov, chovateľov vtáctva. Najdôležitejšou aktivitou organizácie je každoročný SVETOVÝ ŠAMPIONÁT. 

 

Konfederácia bola založená v roku 1952 a teraz ju tvorí 40 členských krajín. Keďže C.O.M. prijíma do svojich radov len jednu národnú organizáciu, preto sa väčšina národných organizácii zlučuje do jednej národnej konfederácie, ktorá sa stáva členom C.O.M. Tatko je napríklad v prípade Španielska, členom C.O.M národná organizácia C.O.M. – Španielsko.    

 

Konfederácii C.O.M. pomáha vo všetkých technických záležitostiach ORDEN MUDIAL DE JUECES (O.M.J.), (Svetová Rada Posudzovateľov). Inštitúcia ktorá pracuje pod ochranou stanov C.O.M. a je tvorená odbornými posudzovateľmi z rôznych členských krajín. Popri zachovávaní rôznych odborných štandardov posudzovania, O.M.J. určuje posudzovateľov na svetové a medzinárodné šampionáty.

 

COMISIÓN ORNITOLÓGICA MUNDIAL DE LA PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES , (C.O.M.P.E.) (Svetová ornitologická komisia pre ochranu druhov) bola založená v roku 1986, aby bola možná spolupráca s príslušnými národnými orgánmi zodpovednými v otázkach súpisu a právnej zodpovednosti vlastníctva vtákov v každej krajine. Delegáti C.O.M.P.E. sú prítomní na zhromaždeniach C.O.M. v úlohe posudzovateľov smerníc, zápisníc výboru.

 

V roku 1993 bola zriadená COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN ORNITOLÓGICA, (C.R.O.), (Komisia pre ornitologický výskum) za účelom udržania kontaktu s vedeckými ústavmi, ktorých činnosť priamo súvisí so svetom ornitológie.

 

 

WORLD ORNITHOLOGY CHAMPIONSHIP - SVETOVÁ VÝSTAVA VTÁCTVA - SVETOVÝ ŠAMPIONÁT ORNITOLÓGIE
SVETOVÁ VÝSTAVA VTÁCTVA C.O.M. je každoročné podujatie, ktoré je organizované jednou z členských krajín konfederácie C.O.M. Z geografických dôvodov sa uskutočňuje koncom januára v oblasti severnej pologule a koncom júla v oblasti južnej pologule. 
  

 

Svetový šampionát vtáctva resp. Svetová výstava vtáctva je hybnou silou sveta ornitológie. Na šampionáte je z celkového počtu 40-tich krajín, ktoré spoločne tvoria konfederáciu C.O.M., prítomná a svojimi delegátmi zastúpená drvivá väčšina členských krajín. Vtáky, ktoré sa zúčastňujú súťaže, sú na miesto súťaže dopravené práve týmito delegátmi, a to prostredníctvom prepravnej služby, ktorá je pre tento účel osobitne určená.

 

Šampionát je nepochybne prvotriednou ornitologickou výstavou najvyššej možnej úrovne. Výstavou, ktorá plní očakávania tisícov veľkých i malých fanúšikov, pričom každý z nich má sám možnosť ohodnotiť úroveň chovateľov. Získať nové jedince na oživenie existujúcich chovov novými génmi. Navštíviť obchodné firemné stánky a dozvedieť sa o všetkých nových pokrokoch v technológii a vede. Priamo z prvej ruky prostredníctvom prezentácií, ktoré sú kvalitne zabezpečené zúčastnenými spoločnosťami. Môžu byť nápomocné pri zlepšovaní produkcie a kvality jednotlivých chovov. Jednoznačne povedané, že šampionát predstavuje predovšetkým vynikajúcu možnosť na stretnutie ľudí a poznávanie nových priateľov. Všetkých spája puto. Je to záujem o vtáctvo.

 

Na svetovom šampionáte sú najprv umiestnené súťažné vtáky, potom odborní posudzovatelia určia šampiónov z každej výstavnej triede, z každého plemena vo všetkých sekciách. Nasleduje slávnostné otvorenie, možnosť opäť stretnúť sa so starými priateľmi. Prichádzajú tisíce návštevníkov. Slávnostný gala večer a slávnostné vyhlásenie víťazov. Po sviatočnom víkende na svetovom výstavisku nasleduje ukončenie šampionátu a napokon odvoz vtákov. Všetky tieto aktivity  vytvárajú z každoročného SVETOVÉHO ŠAMPIONÁTU VTÁCTVA  jedinečnú a s ničím neporovnateľnú udalosť.